Předchozí 0022 Následující
str. 16

Na sv. Řehoře....

Jaro jižjiž klepá na dvéře, láká ze sednice. Doba zimního pohodlí, přástek, práce po domácku uplynula. Na sv. Řehoře (12. března) plove led do moře. žába hubu otevře, čáp letí přes moře a — sedlák lenoch, který neoře . . . Chystala se ves ku práci, k orání a chystala se mládež oslaviti počátek orání — voračkami svatořehořskými. Poznali jsme voračky, maškary, masopustní.

Řehořské voračky jinak se strojí, jiný mají účel a jiná říkání. Zapsal o tom z Klatovska a Domažlická Dr. Karel Amerling v letech čtyřicátých století XIX.: »Voračky budeme míti a slaviti, < dí lid na Klatovsku okolo Chudenic, Kozoraysli, Strejčkovic, Trní ald. Voračky se sla-vějí o setbě jarní okolo sv. Řehoře.*) Mladí lidé v onom čase na jednom místě v obci se sejdou, člověka dlouhou slámou žitnou a pšeničnou od paty až do hlavy ovinou a ovážou, na hlavu mu čepici ze slámy do špičky (cukrovému klobouku podobnou) upletou a na hlavu postavějí; na obličej škrabošku připnou neb mu obličej počerněj, aby nebyl k poznání. Potom v průvodu s ním při hudbě a zpěvu, hasání a vejskání chodějí po vsi, od domu k domu a jako na jiných místech po Čechách, když s hrachovinou zaobaleným na konci masopustu medvědem po vsi ko-lujou, takž v této době v každém domě, buď na dvoře, neb před vraty čili na světnici hospodyně s tímto mužem slaměným a mládenci s děvami v každém domě potančejí a pozpívají. Bohu žel! že nemáme pů-Todních písní, které se při tom vyhynulém již pochozu zpívali. Po tanci a zpěvu mládenci každému hospodáři a hospodyni přejou: »Milý pantáto a panímámo! přejeme Vám, aby Vám Pán Bůh toto léto hojnost obilí na polích, mnoho mandel v stodolách, mnoho set korců na sejpce, hojnost trav na lukách udělil ; ať máte plné stáje skotu a bravu a na dvoře plno havětě, slepic, kachen a hus; hojnost ovoce na sadech, aby se vám hojně všeho urodilo, aby to Bůh od mrazů, sucha a mokra, krupobití a vší nákazy chrániti a ode všeho zlého zachovati ráčil, aby jste nedostatku žádného na chlebě, na koláčích a na bábovkách, na ďolcích a lí-vancících, na píci a ovoci, na mléku a sejru, na smetaně a másle, na vejcích a kuřatech po celý rok nedostatku neměli. Sláma a tráva pro dobytek, ať vám tak veliká vyroste nad čepici tohoto slaměného muže, aby vám panímáma (selka) vaše často dobré babky, bábovky, koláče, štědrovnice, žluté mazance a křehké hnětinky dělala, chudým a nám z těchto hojných darů Božích také štědře udělila. Aby se vám: Pšenice čistá urodila, aby jste měli bělejší buchty a koláče nežli máte. Žito aby v zrně jadrnější bylo, nežli je máte a požíváte. Ječmen, aby byl jak žalud, aby byly lívance dobré. Krávy, aby hojné smetany a másla podaly, aby koláče, buchty, housky byly křehčejší. Svině hojnost selátek vysypala, aby jste dosti škvarků na hrachu a masa uzeného s vařbuchty se zelím měli. Slepice hojných vajec nanosily, aby jste je svítků, nádivek


*) Krolmus, Starofieské pověsti II. V Praze 1847, str. 350.

Předchozí   Následující