Předchozí 0023 Následující
str. 18

obchůzku kolední na vánoce i kolem nich až do tří králů; časově přebíhá jen dle jediné zprávy (Jungmannovy), až k velikonocům. Všude omítají kosinkou (jihočeské ometačky metličkou). Jiné věci při tom není, na kterou by se hodilo pojmenování kališ, jako na př. kůň_ kozlík při chození s klibnou. Zbývá tedy jediná domněnka možná, že název kališ přenesen byl na tuto obchůzku snad až ve stol. XVI.; slovo » kališ*, dostalo-li se k nám z ciziny, stalo se časovou přezdívkou a hodilo se dobře na

žebravé obchůzky kolední i chasy sladovnické.

V okolí Bystřice u Benešova chodily o štědrý večer i před novým rokem i na nový rok dvě baby, celé i přes hlavy v šátky zahalené. V jedné ruce držely husí křídlo, v druhé hrneček s kolomazí. Jakmile se objevily, již se ozývalo úzkostlivě: »Baby j d o u !« Chodívaly děti po-strašovat. Přistoupily ke dveřím neb k okénku, spustily podivnými hlasy: »Dejte holky nebo vdolkyU Děti se jich bály a prosily panímámu, aby je rychle odbyla. »Dáme jim raději vďolky, aby nechtěly holky,« uklidňovala matka a podala jim hbitě a opatrně dveřmi neb oknem nějaký ten vdo-lek. Musila ale býti na pozoru, jinak namočené křídlo v kolomazi přetřelo jí ruku neb obličej. Říkalo se tomu večeru »babí večer«. Ten večer před sv. Třemi králi chodívali v okolí sedlčanském tři přestrojení mužští: měli na sobě bílé plachty, v rukou košťata a přední z nich na holi vycpanou kůži ježkovu, kterou mával. »Baby jdouU křičely děti a horem pádem se skrývaly. Baby vstoupily do stavení a ohlásivše příchod zvonkem, spustily: »Modlete seU aneb »Dejte holky nebo vdolkyU blehaly metlami důkladně, vyprávěl očitý svědek; také ježek naháněl dosti strachu zvědavcům. Dostávaly mazané vdolky, hrách a i vejce, což jim jeden odnášel. Obešly celou ves.

Baby v Počepicích chodí mezi masopustem a i postem. Bývají dvě. (Ženské a mužští.) Oblečeny jsou v červené sukně, bílé šátky a na obli-


Obr. 10. Baby jdou ! Obyčej tříkrálový na Sedlčansku. Kreslil prof. Karel Rozum.


Předchozí   Následující