Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 34 / Vánoce 2020

Předvánoční číslo Zpravodaje informuje o absolventech projektu z MŠ Moravská Nová Ves a o jejich náplni tématu – Doma jsme tady. Děti z Dolní Rožínky se věnovaly věštění na den sv. Ondřeje. Textová část představuje knihu Františka Bartoše Naše děti (1888), přináší ukázky z ní a informuje o osobnosti jejího tvůrce.

Zpravodaj č. 33 / podzim 2020

Mimořádný zpravodaj v době uzavřených škol přináší vhled do aktuálního tématu letošního školního roku – DĚTI. Pro žáky je určeno vyhledávání konkrétních lidových her v obrázku a hry Na Kucababu, Na šprtanca a Na sudolicho. Pro učitele je přiložen odkaz na pracovní list věnovaný modrotisku a citát Jiřího Reinsberga.

Zpravodaj č. 32 / podzim 2020

Podzimní číslo Zpravodaje informuje o neuskutečněném pořadu na MFF Strážnice i odloženém Pracovním semináři pro učitele. Informuje o proběhlých akcích v Krásné Lípě (hra v kuličky) a učení v karanténě (Znojmo, Doubravník). Představuje nové webové stránky projektu a předkládá k úvaze citát z pera pediatra L. Kukly. Pro inspiraci přináší texty Děti a dětství a Dětský folklor i zápis lidové písně Když jsem byla malučká v perině.

2020

Nová webová prezentace
Konference
III. Pracovní seminář pro učitele
Informační leták

Zpravodaj č. 31 / léto 2020

Zpravodaj obsahuje pracovní list z Dolní Rožínky věnovaný matematice a lidovým řemeslům a pracovní list z Doubraníku o řemeslech. K úvaze jsou dány citáty Seneky a A. Einsteina. Pro inspiraci slouží hry a lidová slovesnost vztahující se k řemeslníkům, tovaryšům či jarmarku. Obsažena je i notová příloha s písničkou Potkal mlynář kominíka.

Zpravodaj č. 30 / jaro 2020

Rozbor současného tématu školního roku 2019/2020 – Řemesla. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. K úvaze citát herce Jana Wericha. Odborný text: Proč se čas Velikonoc mění.

Zpravodaj č. 28 / zima 2019

Pozdrav ředitele NÚLK Martina Šimši. Aktuálně a Co nového proběhlo se zprávami z jednotlivých škol a z MFF Strážnice 2019. Odborný text o Lidové umělecké výrobě.

2019

Spolupráce se spolky
Oslavy výročí projektu
Nové absolventské a propagační předměty