Příspěvky od Vitezslav Jaros

Zpravodaj č. 31 / léto 2020

Zpravodaj obsahuje pracovní list z Dolní Rožínky věnovaný matematice a lidovým řemeslům a pracovní list z Doubraníku o řemeslech. K úvaze jsou dány citáty Seneky a A. Einsteina. Pro inspiraci slouží hry a lidová slovesnost vztahující se k řemeslníkům, tovaryšům či jarmarku. Obsažena je i notová příloha s písničkou Potkal mlynář kominíka.

Zpravodaj č. 30 / jaro 2020

Rozbor současného tématu školního roku 2019/2020 – Řemesla. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. K úvaze citát herce Jana Wericha. Odborný text: Proč se čas Velikonoc mění.

Zpravodaj č. 28 / zima 2019

Pozdrav ředitele NÚLK Martina Šimši. Aktuálně a Co nového proběhlo se zprávami z jednotlivých škol a z MFF Strážnice 2019. Odborný text o Lidové umělecké výrobě.

2019

Spolupráce se spolky
Oslavy výročí projektu
Nové absolventské a propagační předměty

Zpravodaj č. 27 / podzim 2019

Vymezení a inspirace pro nové téma školního roku 2019/2020 – Řemesla. Odborný text, knihy i motivace k tématu v pohádce O kohoutkovi a slepičce. Ukázka plánu pro školní rok ze základní školy v Dolní Rožínce.

Zpravodaj č. 26 / léto 2019

Jubilejní číslo Zpravodaje k 10. výročí existence projektu Tady jsme doma. Shrnutí všech ročníků pořadu na MFF Strážnice (2009 – 2019). Co proběhlo ve školách a školkách, zapojených do projektu v posledním čtvrtletí. K zamyšlení text učitelky a národopisné pracovnice Vlasty Götzingerové.

Zpravodaj č. 25 / jaro 2019

Naplňování tématu ruko 2018/2019 Věci a lidé, přiblížení MFF Strážnice 2019 a návštěvy v Krmelíně a Proskovicích. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. K úvaze citát Ondřeje Štefla, ředitele Scio. Odborný text o modrotisku zapsaném roku 2018 na seznam Unesco.