Výstava Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky

Vladimír Drápal (28. 10. 1921 – 30. 4. 2015) vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. V letech 1974–1982 působil jako pedagog na Univeritě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde vychoval celou řadu výrazných uměleckých osobností. Byl zakládajícím členem tvůrčí skupiny Profil 58 a Sdružení Q (od roku 1990). Zabýval se malbou, kresbou, grafikou, ale také keramickou, dřevěnou a bronzovou plastikou. Dílo Vladimíra Drápala je zastoupeno v mnoha galeriích po celé Evropě. Za jeho celoživotní uměleckou a pedagogickou dráhu mu byla opakovaně udělena Cena města Brna, získal Cenu Jihomoravského kraje, byla mu udělena medaile Ministra kultury České republiky – ARTIS BOHEMIAE AMICIS za šíření dobrého jména české kultury (v roce 2011).

Vladimír Drápal celý svůj život prožil v obci Tvarožná u Brna a s venkovem a jeho obyvateli je spojena značná část jeho tvorby. Ve svých dílech často zachycoval rodnou vesnici, tváře a postavy tvaroženských sousedů, okolní krajinu i rozložité stromy, stojící na zdejší návsi.

  • 14.5.2020 - 1.11.2020