Výstava 40 let Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

Skanzen Strážnice 1981–2021.

Dne 30. června 2021 byla v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici otevřena výstava, která dokumentuje jubilejních 40 let budování a historie Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen Strážnice), zpřístupněného veřejnosti v roce 1981.

Cílem fotografické výstavy je představit návštěvníkům náročný soubor činností, které vedly ke zdárnému vzniku tohoto muzea v přírodě, a mnohostrannost aktivit odborného i výchovně-vzdělávacího charakteru, jimiž se prezentuje. Základem pro úspěšnou realizaci této výjimečné paměťové instituce byla hluboká znalost dobových reálií, načasování a komplexní institucionální a odborné zázemí v tehdejším Ústavu lidového umění. Výsledkem byl promyšlený projekt založený na mezioborové spolupráci mezi etnology, architekty, pracovníky památkové péče a akademickými pracovišti.

Výstava čítá na sto dvacet dobových i soudobých velkoformátových fotografií a čtyři velkoformátové rozvinuté pohledy na rekonstruované areály historických staveb na původním místě (in situ). Vstupní část výstavy je věnována dokumentaci lidové architektury a kulturní krajiny v terénu. Následují snímky z vlastní realizace národopisného muzea od rozsáhlých terénních úprav, převozu roubených staveb až po stavbu vědeckých kopií zděných objektů a zrod „nové vesnice“. V další části jsou pak představeny aktivity v areálu strážnického skanzenu související s jeho oživením při tematických, zvykoslovných a edukačních pořadech. Muzeum v přírodě je zde prezentováno i jako stabilní zázemí pro pořádání folklorních vystoupení v rámci Mezinárodního folklorního festivalu, případně jako kulisa při natáčení známých filmových pohádek.

Výstava je věnována rovněž významnému životnímu jubileu etnologa Josefa Jančáře a 100 letům od narození architektů Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela.

Výstavu, bude možno zhlédnout v galerii strážnického zámku do 31. října 2021.

  • 13.6.2021 - 31.10.2021

Zámek

Ozdobou města Strážnice je zámek obklopený rozsáhlým parkem. Svou dnešní novorenesanční podobu s klasickými prvky však získal až v polovině 19. století.

V prostorách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih. Stálá expozice „Nástroje lidové hudby v České republice“, jediná svého druhu ve střední Evropě, je kvůli rekonstrukci dočasně uzavřena. Znovu přístupná bude od sezóny 2022. V zámku jsou postupně obnovovány i další interiéry, nejnověji byla veřejnosti zpřístupněna zámecká kaple s historicky cenným oltářem. Mnohé návštěvníky jistě zaujmou i každoročně se obměňující výstavy v zámecké galerii. Pro koncerty a jiné kulturní programy se využívají prostory růžového, zeleného a žlutého salonku.

Původně stála na místě zámku pevnost jako strážní stanoviště na moravsko-uherské hranici. Odtud pochází i pojmenování pozdějšího města Strážnice. Než se původní tzv. vodní hrad stal reprezentativním sídlem, prošlo panství bohatou historií.

Nejstarší zmínky sahají do 14. století, kdy se připomínají první vlastníci – páni z Kravař. Ti provedli první přestavbu původní tvrze a kolem roku 1450 budují západní křídlo zámku. Z opevnění zůstala dodnes zachována část valu s gotickou Černou branou. Významnými majiteli byli od roku 1501 Žerotínové, kteří k zámku nechali přistavět východní a spojovací severní křídlo zdobené renesančními arkádami.

Po bitvě na Bílé hoře se posledními vlastníky strážnického panství stávají Magnisové. Ti se zasloužili o dnešní podobu zámku i o založení rozsáhlého anglického parku, kam si nechávali přivážet cizokrajné dřeviny. Dodnes se Strážnice pyšní nádhernou platanovou alejí, uvádí se, že je údajně nejdelší ve střední Evropě.

Dnes je zámek sídlem Národního ústavu lidové kultury , který mimo jiné rovněž spravuje památkové objekty, a to nejen zámku, ale i zámeckého parku a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy známého pod názvem skanzen Strážnice.

Learn more