knihovna zamek straznice narodni ustav lidove kultury NULK

Prohlídka historických prostor zámku Strážnice

Zámek obklopený rozsáhlým parkem je ozdobou města Strážnice. Svou dnešní novorenesanční podobu s klasickými prvky však získal až v polovině 19. století. V prostorách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih. Stálá expozice „Nástroje lidové hudby v České republice“, jediná svého druhu ve střední Evropě,

Více

Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka

Počátek lidového loutkářství u nás spadá do druhé poloviny 18. století. Kočující loutkáři tehdy patřili k nejnižším sociálním vrstvám a byli vrchností spíše trpěni než podporováni. Počet loutkářů v průběhu 19. století postupně narůstal, přičemž největší nárůst souvisel s obdobím národního obrození, kdy na jeho počátku plnilo loutkové divadlo jedinečnou roli českého divadla

Více

Výstava Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky

Vladimír Drápal (28. 10. 1921 – 30. 4. 2015) vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. V letech 1974–1982 působil jako pedagog na Univeritě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde vychoval celou řadu výrazných uměleckých osobností. Byl zakládajícím členem tvůrčí skupiny Profil 58 a Sdružení Q (od roku 1990). Zabýval se

Více

Antoš Frolka malíř slováckého venkova

Slavnostní vernisáží v neděli 28. dubna 2019 byla zahájena prezentace výstavy Antoš Frolka (1877-1935) malíř slováckého venkova. Výstava představuje dílo významného malíře Slovácka, jeho rozmanitost, různé typy technik, fotografie. Výstava bude otevřena do 31. října 2019.    

Více

Hudební nástroje v lidové kultuře

Hudební nástroj je zvláštní věc. Člověka nejdříve vábí jeho podivuhodně krásný tvar a charakteristický materiál. Přiblíží-li se, ucítí i jeho vůni. Vezme-li ho do ruky, zakusí jeho lehkost nebo tíhu a vnímá jeho teplo nebo chlad. Nástroj je pro nás čím dál tím víc neodolatelný a my toužíme slyšet jaké

Více

Lidový oděv na Moravě

V rámci 70. ročníku MFF Strážnice 2015 byla slavnostně otevřena výstava Lidový oděv na Moravě, která je jedním z výstupů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Samostatnou prezentaci můžete zhlédnout na adrese http://vystava.lidovyodev.cz/ Morava je díky své výjimečné poloze průsečíkem, v němž se protínají vlivy několika výrazných

Více

Hliněné stavitelství

Výstava Hliněné stavitelství na Moravě je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Řešitelem tohoto projektu, financovaného v letech 2011-2015 Ministerstvem kultury České republiky, byl Národní ústav lidové kultury ve

Více

Zámecká expozice

V prostorách zámku si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu. Knihovna obsahuje díla topografická, historická, militaria, zemědělství a lékařství. Rozsah: 14536 svazků. Zámecká knihovna je vybavena dobovým nábytkem. Otevřeno od května do konce října kromě pondělků.

Více

Nástroje lidové hudby v České republice

Expozice je zpřístupněna ve druhém poschodí strážnického zámku – sídle Národního ústavu lidové kultury. Strážnice je s fenoménem lidové hudby, zpěvu a tance v obecném povědomí spojena více než půl století. Národní ústav lidové kultury je organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu, který si během své více než padesátileté existence vydobyl přední

Více