Výstava 40 let Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

Skanzen Strážnice 1981–2021. Dne 30. června 2021 byla v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici otevřena výstava, která dokumentuje jubilejních 40 let budování a historie Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen Strážnice), zpřístupněného veřejnosti v roce 1981. Cílem fotografické výstavy je představit návštěvníkům náročný soubor činností, které vedly ke zdárnému vzniku tohoto muzea

Více
knihovna zamek straznice narodni ustav lidove kultury NULK

Prohlídka historických prostor zámku Strážnice

Zámek obklopený rozsáhlým parkem je ozdobou města Strážnice. Svou dnešní novorenesanční podobu s klasickými prvky však získal až v polovině 19. století. V prostorách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih. Stálá expozice „Nástroje lidové hudby v České republice“, jediná svého druhu ve střední Evropě,

Více

Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka

Počátek lidového loutkářství u nás spadá do druhé poloviny 18. století. Kočující loutkáři tehdy patřili k nejnižším sociálním vrstvám a byli vrchností spíše trpěni než podporováni. Počet loutkářů v průběhu 19. století postupně narůstal, přičemž největší nárůst souvisel s obdobím národního obrození, kdy na jeho počátku plnilo loutkové divadlo jedinečnou roli českého divadla

Více

Výstava Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky

Vladimír Drápal (28. 10. 1921 – 30. 4. 2015) vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. V letech 1974–1982 působil jako pedagog na Univeritě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde vychoval celou řadu výrazných uměleckých osobností. Byl zakládajícím členem tvůrčí skupiny Profil 58 a Sdružení Q (od roku 1990). Zabýval se

Více

Antoš Frolka malíř slováckého venkova

Slavnostní vernisáží v neděli 28. dubna 2019 byla zahájena prezentace výstavy Antoš Frolka (1877-1935) malíř slováckého venkova. Výstava představuje dílo významného malíře Slovácka, jeho rozmanitost, různé typy technik, fotografie. Výstava bude otevřena do 31. října 2019.    

Více

Hudební nástroje v lidové kultuře

Hudební nástroj je zvláštní věc. Člověka nejdříve vábí jeho podivuhodně krásný tvar a charakteristický materiál. Přiblíží-li se, ucítí i jeho vůni. Vezme-li ho do ruky, zakusí jeho lehkost nebo tíhu a vnímá jeho teplo nebo chlad. Nástroj je pro nás čím dál tím víc neodolatelný a my toužíme slyšet jaké

Více

Lidový oděv na Moravě

V rámci 70. ročníku MFF Strážnice 2015 byla slavnostně otevřena výstava Lidový oděv na Moravě, která je jedním z výstupů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Samostatnou prezentaci můžete zhlédnout na adrese http://vystava.lidovyodev.cz/ Morava je díky své výjimečné poloze průsečíkem, v němž se protínají vlivy několika výrazných

Více

Hliněné stavitelství

Výstava Hliněné stavitelství na Moravě je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Řešitelem tohoto projektu, financovaného v letech 2011-2015 Ministerstvem kultury České republiky, byl Národní ústav lidové kultury ve

Více

Zámecká expozice

V prostorách zámku si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu. Knihovna obsahuje díla topografická, historická, militaria, zemědělství a lékařství. Rozsah: 14536 svazků. Zámecká knihovna je vybavena dobovým nábytkem. Otevřeno od května do konce října kromě pondělků.

Více

Nástroje lidové hudby v České republice

Expozice je zpřístupněna ve druhém poschodí strážnického zámku – sídle Národního ústavu lidové kultury. Strážnice je s fenoménem lidové hudby, zpěvu a tance v obecném povědomí spojena více než půl století. Národní ústav lidové kultury je organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu, který si během své více než padesátileté existence vydobyl přední

Více