Radujme se, veselme se – program pro školy

3. – 6. 12. 2018

(program pro školy)
Od adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na jihomoravské vesnici v minulém století. Uvidíte obchůzky Lucek, tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své blízké.
Od 8.00 do 13.00 hod. program je vyhrazen objednaným školním výpravám

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.