Koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu v České republice na léta 2011 až 2015

Dvoujazyčná publikace.

Anglický název: Strategy of improved care for traditional folk culture in the Czech republic 2011-2015


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Post a comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.