Strážnické inspirace (Josef Jančář)

Publikace vydána k 50. výřočí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici mapuje historické milníky této instituce, včetně všech zaměstnanců, kteří pro tuto instituci pracovali.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.