Předchozí 0452 Následující
str. 436
prst, podoby lidské, přičernalý, oči měl černé. Nosil jsem jej ve škatulce, často dost jsem s ním mluvil, ale rozhněval se na mne, že jsem se mu nechtěl krví zapsati (!), nýbrž že do pekla jsem ho odsuzoval (!). Prodal jsem ho v Opatovicích stárkovi za 5 grešlí, k čemuž mně kožené spodky přidal."    Fr. Bareš.

České tance.*) Z Jíkve u Nymburka

Sebral Aug. Hajný.

A) Kozly.

Tance kolové.

a) Já mám vyšitou.Páry postaví se jako k tanci vůbec.

I. dva kroky obkročáku ; tanečník počne levou a tanečnice pravou nohou. (U nás jmenují obkročák „s nohy na nohu".)

2.— 3. valčík.

4. — 1.

5 — 6 valčík.

7.—10. na a každého z těchto taktů tanečník učiniv krok levou nohou, na této poskočí a koleno pravé nohy zdvihne, tanečnice naopak na a učinivši pravou nohou krok, na ní poskočí a koleno levé nohy zdvihne. Na b tanečník stoupnuv na pravou nohu, na ní poskočí a koleno levé nohy zdvihne. Tanečnice zase naopak. Při tom oba ovšem tančí do kola. (Krok takový i u ostatních „Kozlů" se tančí a budeme jej krátce nazývati „krok s poskokem".)

11. = 1. 12.—13. valčík.


Předchozí   Následující