Předchozí 0343 Následující
str. 330

Zvířecí mluva na Slovensku.

Napsal Josef Čižmář.

O zpěvu ptáků v Bošácké dolině pěkně se rozepsal J. L. Holuby v tomto sborníku (II. 29.). Od výrostků v Novém Městě nad Váhem zvěděl jsem několik dalších ukázek utěšené mluvy zvířecí.

O netopýrovi domnívají prý se ptáci, že je čert z pekla vyslaný. Tak prý celé hejno vrabců, uvidí-li „myšára" (netopýra), odletí rychle někam do křoví a trčí tam dotud, až se jim „myšár" zcela s očí ztratí. Potom ten nejsrdnatější vyskočí z úkrytu a táže se druhých: „Byl tu čert?" A všichni mu odpovídají: „Byl, byl, byl." A první se táže: „Vzal koho?" Načež vrabci špatně čítajíce, volají: „Vzal, vzal, vzal." „A koho?" táže se opět prvý. „Chlapa, chlapa," odpovídají všichni, neboť, třeba se strachem před „myšárem" tetelí, přece sebe za „chlapy" mají.

Vrána majíc v létě dosti zobu, je vybíravá, a proto, když spatří „koňačinec" (koní trus), hnusí se jí z daleka, neboť provolává: „Kak, kak, kak". Ale v zimě, když je všecko pod sněhem, ráda jej vidí, neboť našla: „Koláč, koláč."

Straka pro svou všetečnost, tuším, i na Slovensku málo je oblíbena. Tak, když uvidí v poli zdechlého koně, hned táže se přítomných vran: „Oí je toto koň?" Vrány však sebevědomě ke své kořisti se hlásí volajíce: „Náš, náš." No, už sama ta otázka straky zlobí vrány a proto chystá se na ni jedna: „Bičikom, bičikom " a druhá: „Kolom, kolom."

Sejdou-li se pinkava, bažant, kuvík, vrabec a „jarabica", volá p i n k a v a na bažanta: „Pichni, pichni." Dobrácký však bažant nemá nikoho nepřítelem a proto táže se udiveně: „Koho, koho?" Načež navádí kuvík: „Diévku, diévku." A dotěrný vrabec rychle se táže: „čim, čim, čim?" Jarabica zlostná radí: „Krivákom!"

Slavík časně z rána dobírá si člověka ještě spícího: „Spi, spi, spi — čepica hoří." Kohout sám a jediný slyší anděly v nebi prozpěvovati. Proto, když on zpívá, měl by se každý pobožný člověk pomodliti nebo aspoň přežehnati. Tak aspoň vykládala mně „bohyňa" z M. L. Ale šuhaji slovenští zlobí se na kohouta, neboť se každého z nich, pozdě od „frajérky" domů jdoucího, táže: „U kerej's ból?"

Jak oslavují ptáci Boží narození o vánocích, poznáváme z těchto veršů kolednických: „V" trní vrabci čvirikajú, pána svého privítajú. S í k O r k a vraví ein, ein, ein, že sa narodil Boží Syn. Straka vraví traká, raka, že přemohl pekelného draka. Sova vraví uhu, uhu, sláva na výsostech Bohu."


Předchozí   Následující