Předchozí 0004 Následující
str. 1

Malované modlitební knížky z XVIII. a ze začátku XIX. století.

Popisuje Dr. J. Matějka.

Obrázky kreslila M. Matějková.

Není naděje, že v Čechách sneseme sbírku kancionálů národním způsobem okrášlených, jakou se mohou Moravané chlubiti, 1) ačkoliv v poslední době i u nás byl položen dobrý základ pro takovou sbírku (viz Č. L. I. str. 579). Tím více dbejme památek podobného druhu — třeba méně cenných — t. j. modlitebních knížek podobně vyzdobených, a to tím pilněji, poněvadž i tyto u nás v posledních dobách rychle se tratí. Podávajíce v následujícím několik ukázek tohoto druhu národního umění popisem i obrazem, přejeme si hojných následníků, by z nahromaděného materiálu závěrky, pokud se týče typu české lidové drobnomalby, učiněny býti mohly.

Kromě ukázek ze dvou českých modlitebních knih podáme jindy též podobné z německých, ale v Čechách psaných knížek, aby se ukázalo, pokud v Čechách v tomto odboru jedna národnost na druhou vliv měla, a dále, by z různosti těchto památek tím spíše česká národní povaha vysvítala.

Laskavým prostřednictvím pana ředitele Čermáka v Mělníce bylo nám možno prohlédnouti modlitební knížky v mělnickém museu chované; pocházejí patrně z XVIII. století, byly v Citově u Mělníka nalezeny a od pí. E. Stadníkové museu darovány. Zachováno jest 73 listů; několik (2.-6., mezi nimi též titulní list) schází.


1) Souvisí to hlavně s tím, ze v oněch krajinách, z kterých tyto památky moravská národní drobnomalby pocházejí, prostonárodní život vůbec i do našich dob se lépe a čistěji zachoval než u nás.

Předchozí   Následující