Tradice a současnost

Almanach ke 100. výročí národopisné výstavy Českoslovanské Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Strážnická ohlédnutí (Josef Jančář)

Strážnická ohlédnutí – Josef jančář Tato kniha je určena nejširší veřejnosti, především všem bývalým i nynějším členům folklorních souborů a skupin, kteří vytvářeli pozoruhodnou tradici strážnického Mezinárodního folklorního festivalu, i všem jeho návštěvníkům. Objasňuje nejenom historii festivalu ale zařazuje „Strážnici“ do širších kulturně historických souvislostí. Obsah: Z historie města Strážnice, Folklor

Více

Slovácký verbuňk v teorii a praxi

Sborník referátů a diskusních příspěvků ze tří seminářů o verbuňku a přehled osmi ročníků Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na MFF ve Strážnici 1986-1993. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Několik rad začínajícím muzikám (Pavel Šafařík a Josef Hora)

Tato publikace je snůškou rad, formulovaných jako pravidla, při čemž si jsme vědomi nejen toho, že znalec ví, jak pravidla porušovat, ale dokonce, že některá z uvedených pravidel nutno porušovat, protože si budou navzájem odporovat. Pokud některá pravidla budeme opakovat, není to proto, že by byla závažnější než jiná, ale

Více

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819

Karel Vetterl – Olga Hrabalová Sbírka lidových písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný komentář a mapu Moravy z roku 1790. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám 100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské.

Více

Žalující píseň (Dušan Holý a Ctibor Nečas)

Společné dílo folkloristy a historika namířené proti všemu teroru, každému rasismu a jakékoli totalitě je věnováno jednomu výseku z historie a kultury Romů v českých zemích. Úvodní část pojednává o jejich situaci za první republiky, ale zejména za okupace, kdy byli diskriminování a ponižováni, nakonec i pronásledováni a fyzicky likvidováni

Více

Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Nástroje lidové hudby v České republice – katalog k expozici ze sbírek Národního ústavu lidové kultury v Praze, Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně a za sbírkové spoluúčasti muzeí v Boskovicích, Čáslavi, Humpolci, Jihlavě, Klatovech, Mladé Boleslavi, Písku, Plzni, Prostějově, Rožnově podn Radhoštěm, Rychnově nad Kněžnou, Uherském Hradišti, Vsetíně, Muzea hlavního města

Více

Zazpívejme si s Vycpálkovci!

Josef Vycpálek (1847 – 1922), rodák z Chocerad, profesor na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a hlavně významný sběratel českých lidových tanců a autor jedinečné sbírky “České tance”. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Tance z Bystřicka a Pernštejnska II. díl (Zdenka Jelínková)

Sbírka písní a tanců z této oblasti. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Lidová krajka v Čechách a na Moravě (Jiřina Langhamerová)

Historie krajky, ukázky několika vazeb paličkované krajky a samotných hotových krajek. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více