Seminář pro tanečníky slováckého verbuňku.

Již tuto sobotu 19. března 2022 od 9:00 hod. se uskuteční v prostorách zámku Strážnice seminář pro tanečníky slováckého verbuňku.

Více

Děti a píseň Horňácka

20. března 2022 v 15 hod. Kulturní dům Velká nad Veličkou Postupující v kategorii děti do 10 let bez uvedení pořadí: Marie Sládková, Aleš Gráf, Ondřej Maňák. Postupující v Kategorii děti do 15 let bez uvedení pořadí: Michaela Kadubcová, Jakub Maňák, Jan Pavlík. Odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/4653831094735529

Více

POZVÁNKA: Fašanky, fašanky, Velká noc ide 9.–10. 4. 2022

Zveme Vás na druhý dubnový víkend do strážnického skanzenu na tradiční akci s názvem „Fašanky, fašanky, Velká noc ide“. V programu nebudou chybět ukázky lidových zvyků a obyčejů od fašanku do Velikonoc: Vynášení smrtky Nošení létečka Zdobení kraslic Pletení pomlázky Fašanková obchůzka Tanec „Pod šable” Zažijete tradiční jarmark, ochutnáte zabijačkové

Více

Vítězslav Volavý by dnes slavil 100 let

Dnes si připomínáme významné jubileum. 10. 3. 2022 uplynulo 100 let od narození primáše, etnografa, tanečníka a zakladatele dnešního Národního ústavu lidové kultury, PhDr. Vítězslava Volavého (*10. 3. 1922 †11. 4. 1983). Etnograf, hudebník, upravovatel, tanečník, organizátor. Od r. 1934 žil trvale ve Strážnici. Po maturitě na místním reálném gymnáziu

Více

Dotace OPŽP

Národní ústav lidové kultury obdržel dotaci z OPŽP na realizaci akce „Strážnice – NÚLK – Snížení energetické náročnosti vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015188“. Jedná o památkově chráněný objekt bývalého panského pivovaru.

Více

Změna statutu Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

Pro rok 2022 dochází ke změnám ve statutu Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Více informací o soutěži naleznete na stránkách MFF Strážnice: https://festivalstraznice.cz/soutez-verbiru/o-soutezi/# Plné znění: Statut_souteze_2022

Více

Úspěch nové publikace

Ve čtvrtek 24. února byla v kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně představena nová publikace „Lidový oděv na Kyjovsku“ autorek Petry Hrbáčové a Markéty Vašulkové. Akce se setkala s velkým ohlasem a naplněný sál si vyslechl nejen zajímavosti vzniku publikace, ale také mohl zhlédnout ukázky z DVD, které je jeho součástí. Program

Více

Solidarita Ukrajině

Národní ústav lidové kultury se připojuje jakožto člen Mezinárodní rady muzeí ICOM k jejímu prohlášení s vyjádřením solidarity všem obyvatelům Ukrajiny. 24. února 2022 vojenské síly z Ruské federace napadly Ukrajinu. Mezinárodní rada muzeí (ICOM) důrazně odsuzuje toto porušení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. ICOM je obzvláště znepokojen riziky, kterým čelí muzejní

Více

Redokumentace obchůzek a masek na Hlinecku

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a přímý výzkum vesnické masopustní obchůzky a masek na Hlinecku. Masopust či „Staročeská maškara“ se uskutečnil 12. února 2022 v obci Hamry. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum

Více

MPO spustí programy na podporu podnikatelů, na které na konci roku dopadla vládní protiepidemická opatření.

Vláda schválila covidové programy pro podnikatele. Do týdne MPO vypíše podporu pro adventní trhy. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustí programy na podporu podnikatelů, na které v loňském listopadu a prosinci dopadla vládní protiepidemická opatření. Pomoc se bude týkat oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy.

Více