Dotace OPŽP

Národní ústav lidové kultury obdržel dotaci z OPŽP na realizaci akce „Strážnice – NÚLK – Snížení energetické náročnosti vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015188“. Jedná o památkově chráněný objekt bývalého panského pivovaru.

Více

Změna statutu Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

Pro rok 2022 dochází ke změnám ve statutu Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Více informací o soutěži naleznete na stránkách MFF Strážnice: https://festivalstraznice.cz/soutez-verbiru/o-soutezi/# Plné znění: Statut_souteze_2022

Více

Úspěch nové publikace

Ve čtvrtek 24. února byla v kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně představena nová publikace „Lidový oděv na Kyjovsku“ autorek Petry Hrbáčové a Markéty Vašulkové. Akce se setkala s velkým ohlasem a naplněný sál si vyslechl nejen zajímavosti vzniku publikace, ale také mohl zhlédnout ukázky z DVD, které je jeho součástí. Program

Více

Solidarita Ukrajině

Národní ústav lidové kultury se připojuje jakožto člen Mezinárodní rady muzeí ICOM k jejímu prohlášení s vyjádřením solidarity všem obyvatelům Ukrajiny. 24. února 2022 vojenské síly z Ruské federace napadly Ukrajinu. Mezinárodní rada muzeí (ICOM) důrazně odsuzuje toto porušení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. ICOM je obzvláště znepokojen riziky, kterým čelí muzejní

Více

Redokumentace obchůzek a masek na Hlinecku

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a přímý výzkum vesnické masopustní obchůzky a masek na Hlinecku. Masopust či „Staročeská maškara“ se uskutečnil 12. února 2022 v obci Hamry. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum

Více

MPO spustí programy na podporu podnikatelů, na které na konci roku dopadla vládní protiepidemická opatření.

Vláda schválila covidové programy pro podnikatele. Do týdne MPO vypíše podporu pro adventní trhy. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustí programy na podporu podnikatelů, na které v loňském listopadu a prosinci dopadla vládní protiepidemická opatření. Pomoc se bude týkat oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy.

Více

Škola folklorních tradic, Brno 2022–2024

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají dvouletý vzdělávací kurz  Škola folklorních tradic. Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2022 do dubna 2024 v Brně. Je určen uměleckým i organizačním vedoucím, členům folklorních souborů, pedagogům, lektorům a dalším zájemcům o lidový tanec a

Více

Pozvánka na představení publikace s DVD

Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Obecním kulturním domem ve Svatobořicích-Mistříně Vás srdečně zvou na představení knihy „Lidový oděv na Kyjovsku“ autorek Petry Hrbáčové a Markéty Vašulkové. Akce se uskuteční 24. 2. 2022 v 19 hod. V prostorách prostorách kulturního domu budou také vystaveny fotografie Jiřího Lacného a Richarda

Více

Namaluj Baťův kanál

Baví Tě kreslit nebo malovat? Tak se neváhej zúčastnit výtvarné soutěže o dárkové balíčky se zajímavými cenami! Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a trvá do 15.4.2022. Letošními partnery výtvarné soutěže jsou: Město Hodonín, Zoo Hodonín a Národní ústav lidové kultury. Podrobná pravidla a tabulka pro označení obrázku jsou k dispozici

Více

Děti a píseň Slovácka 2022

Organizátoři dětských pěveckých soutěží na Slovácku se dohodli na organizaci dalšího ročníku soutěží. Postupový klíč najdete níže. Aktuality můžete sledovat na facebookové stránce Děti a píseň Slovácka. „Věříme, že po letech s covidem, proběhnou v roce 2022 postupové přehlídky zpěváčků lidových písní DĚTI A PÍSEŇ SLOVÁCKA 2022 tak jak mají.

Více