Vítejte na našem webu

Představujeme vám nové internetové stránky Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jsme státní příspěvkovou organizací, která je řízena Ministerstvem kultury ČR. Jsme výzkumnou organizací a zabýváme se tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni, a to na území celého našeho státu. Provádíme výzkum kulturního dědictví, získané doklady uchováváme, zpracováváme

Více

Na vlnách ČRo Dvojka

V úterý 28. února 2017 byli hosty pořadu Káva o čtvrté PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR a PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel Národního ústavu lidové kultury. Tématem pořadu bylo nemateriální kulturní dědictví. Záznam pořadu najdete na internetových stránkách ČRo Dvojka.

Více

Použití hlíny ve venkovském stavitelství

Ve dnech 29. 5.—2. 6. 2017 pořádá Národní ústav lidové kultury v součinnosti s Českým svazem muzeí v přírodě pátý ročník workshopu s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Jedná se vždy o dvoudenní pracovní seminář zaměřený na okolnosti budování a údržby tradičních hliněných staveb. Tento workshop je primárně určen

Více

Moravské tance v Brazílii

Na žádost paní Dolores Bata Arambasic, která žije v brazilském městě Nova Andradina, byla vyslána zaměstnankyně Markéta Lukešová Národním ústavem lidové kultury do zmíněného brazilského města, aby vytvořila nové choreografie pro místí soubor Klenot. Padesátitisícové město Nova Andradina leží v těsné blízkosti městečka Bataypora, které v roce 1953 založil Jan Antonín Baťa na

Více

Loutkářství na Slovensku a v Česku v UNESCO

Společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ byla zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě (Etiopie) dne 1. prosince 2016. Zápisem do tohoto prestižního seznamu se završila nadstandartní spolupráce obou zemí při přípravě společné nominace

Více