Zveme vás do skanzenu

V době letních prázdnin vás srdečně zveme k návštěvě Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Připravili jsme bohatý program na několik víkendů. Bližší informace získáte na naší internetové stránce www.skanzenstraznice.cz/akce nebo na facebookovém profilu skanzenu. Zveme vás na podvečery s ochotnickým divadlem, hasičský den, dožínky i pouť ve skanzenu.  

Více

Zážitkové Siločáry duše dítěte

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová zvou (nejen vedoucí) dětských folklorních souborů na Zážitkové siločáry duše dítěte. Akce se koná v neděli 10. září 2017 na téma „výprava do kraja“. Siločáry tentokrát opustí salonek strážnického zámku a vyrazí ven do krajiny. „Ukážeme si velice prakticky

Více

Ohlédnutí za MFF Strážnice 2017

Skončil 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2017. Zapojte se do naší rychlé ankety „Festival očima návštěvníků“, věnujte nám chvilku svého času zde v anketovníku. Program byl složen z 35 pořadů (téměř 40 pořadů v premiérách a reprízách), ve kterých vystoupilo 2700 účinkujících z ČR a 300 účinkujících ze zahraničí

Více

Zpěváček – Děti a píseň 2017 (celostátní kolo)

17. června 2017, Kyjov Nabízíme seznam dvou desítek nejlepších zpěváčků. Zpravoval Vlastimil Ondra pro Folklorní akademii (foto SVPT Malá Jasénka): Do celostátního kola postupuje celkem 20 soutěžících ze zemských kol (české kolo (10) a moravsko-slezské kolo (10). V případě, že se některého ze zemských kol zúčastní menší počet soutěžících, postupuje do

Více

Dokumentace vázání šátků, věnců a čepení na Chodsku

17. a 18. června 2017 se v Domažlicích a Postřekově uskutečnilo filmové natáčení různých typů úvazů šátků,  čepení , věnců a dalších pokrývek hlavy, které se nosily k lidovému kroji na Chodsku. Natáčení proběhlo pod režijním vedením R. Chudoby, odborný dohled zajišťovala PhDr. J. Langhammerová.

Více

Ohlédnutí za „hliněným“ workshopem

Ve dnech 29. května až 1. června a 15. června 2017 pořádal Národní ústav lidové kultury mezinárodní workshop Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Tohoto pracovního setkání se zúčastnilo 46 studentů z Technické univerzity z Vídně (Technische Universität Wien) a Zemědělské univerzity z Vídně, Institutu aplikované geologie (Universität für Bodenkultur Wien) a devět českých

Více

Dokumentace jízdy králů ve Vlčnově

V neděli 28. května 2017 provedl Národní ústav lidové kultury pravidelnou dokumentaci jízdy králů ve Vlčnově. Jízdy králů na jihovýchodě České republiky jsou prvkem zapsaným do Reprezentativního seznamu UNESCO i do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a systematická dokumentace je jedním ze záchovných opatření, k jejímž plnění se NÚLK

Více