Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR

Ve čtvrtek 28. září 2017 se pro Vás otevřou brány malostranského Nostického paláce (Maltézské náměstí 1, Praha 1), a to v době od 10 do 17 hodin. Přijďte si vychutnat kouzlo unikátního raně barokního Nostického paláce, považovaného za nejkrásnější sídlo ministerstva kultury na světě. Podíváte se do nádherných reprezentačních sálů, sloužících

Více

Zemřel Míla Brtník

Dne 12. září 2017 ve věku nedožitých 90 let zemřel Míla Brtník. Byl zakladatelem a předsedou Horáckého folklorního sdružení, svým tvůrčím přínosem a organizačními aktivitami výrazně zasáhl do vývoje folklorního hnutí na Horácku. Autorsky se podílel na realizaci pořadů MFF Strážnice, byl dlouholetým členem Programové rady MFF Strážnice a následně

Více

Podzimní pořad ve skanzenu

Datum a čas konání akce: Neděle 17. září 9.00-16.00 hod. místo konání akce: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – skanzen Strážnice Program „Podzim na dědině“ přiblíží návštěvníkům život na vesnici na přelomu 19. a 20. století v jednom z hospodářsky nejdůležitějších období v roce – podzimu. Těžká práce po žních zdaleka

Více

Siločáry duše dítěte

Vyjádření: Z vážných osobních důvodů jsme nuceni Siločáry duše dítěte – „Výprava do kraja“, které byly plánovány na 10. září 2017, přesunout na jarní termín roku 2018. O přesném datu budete včas informováni, děkujeme za pochopení a prosíme Vás o zachování přízně.

Více

Pouť ve skanzenu

V sobotu 12. srpna se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy konala pouť. Bylo to již podruhé, co skanzen ožil mnoha pouťovými atrakcemi. Děti měly možnost svézt se na historickém kolotoči, houpat se na zvířecích lodičkách, nechyběli provazochodci na laně, ring siláků, věštkyně Esmeralda, kolo štěstí, mořská panna v kádi či dobový šašek nebo

Více

Zemřel Jean Roche

Dne 30. července ve věku 71 let během festivalu ve francouzském Gannatu zemřel dlouholetý zasloužilý čestný člen světové organizace CIOFF – Jean Roche. Jean Roche mnohočetně spolupracoval při přípravách Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.  Díky jeho přičinění se tohoto festivalu zúčastnilo nemalé množství exotických hostí především z Afriky a Francie. Celé jeho

Více

Dožínky ve skanzenu

V neděli 30. 7. 2017 se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici uskutečnil pořad Dožínky, který byl věnovaný letním pracím. Stěžejním tématem se staly žně, zpracování obilí a slámy a konečná oslava sklizně – „dožínky“. Program obohatili mlatci z Vacenovic, kteří předvedli mlácení obilí cepy, a folklorní soubor Hanák z Troubek,

Více

Redokumentace verbuňku v Lužicích

V neděli 9. 7. 2017 uskutečnil Národní ústav lidové kultury profesionální videodokumentaci hodů v obci Lužice. V rámci dlouhodobé redokumentace slováckého verbuňku, která patří mezi záchovná opatření spojená se zápisem slováckého verbuňku do Reprezentativního seznamu UNESCO, bylo natočeno požehnání v kostele, krojový průvod obcí pro stárky a odpolední taneční zábava. Byl zachycen nejen verbuňk

Více

Krajina pro inspiraci

Krajina pro inspiraci, projekt NULK, podpořený z programu Kreativní Evropa Mezinárodní projekt „Areas of Inspiration“ byl vybrán ze skupiny 430 žadatelů o finanční prostředky Evropské Unie v rámci programu Kreativní Evropa, podprogram Kultura – menší projekty spolupráce pro období 2014–2020. Jako jeden z 66 nejlepších projektů, a jediný ze Slovenska, získal finanční podporu Evropské komise

Více

Jízda králů v Hluku

Ve dnech 29. 6. – 2. 7. provedl Národní ústav lidové kultury dokumentaci XXIII. Dolňáckých slavností písní a tanců v Hluku a videodokumentaci tradiční jízdy králů, která je od roku 2011 zapsána do Reprezentativního seznamu UNESCO. Pořízeno bylo více než 800 fotografií, které se zařadí do archivu NÚLK. Součástí práce našich odborných

Více