Veletrh Go a Regiontour 2019

Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu. Národní ústav lidové kultury spolu s dalšími 19 příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury na společném stánku představily a prezentovaly návštěvníkům veletrhu různé oblasti své činnosti. Jak uvedl ministr kultury

Continue reading

Oznámení pro zájemce o stánkový prodej při 74. ročníku Mezinárodním folklorním festivalu „Strážnice 2019“

Přihlášky ke stánkovému prodeji budou v letošním roce probíhat elektronicky prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách www.festivalstraznice.cz . Formulář bude spuštěn 1. 3. 2019 od 8 hodin. Uzávěrka přihlášek bude 31. 3. 2019. Více informací na: http://festivalstraznice.cz/uvodni-stranka/informace-pro-prodejce/  

Continue reading

Aktualizace Metodického pokynu pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“.

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR vydal aktualizovaný Metodický pokyn pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“. Cílem tohoto metodického pokynu je definovaní postupů v rámci procesu navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do Seznamu a stanovení úlohy Ministerstva kultury, Národní rady pro tradiční

Continue reading

PhDr. Karel Pavlištík,CSc.

V pátek 7. prosince zemřel ve věku 87 let etnograf a folklorista PhDr. Karel Pavlištík, CSc., jedna z nejvýraznějších postav kulturního života jihovýchodní Moravy a významný spolupracovník Národního ústavu lidové kultury. Byl dlouholetým členem programové rady a autorem pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, v letech 1991–1995 programové radě předsedal a

Continue reading

Modrotisk byl zapsán na seznam UNESCO

Česká republika slaví velký úspěch, neboť na 13. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Port Louis (Mauricius) byla právě dnes, 28. listopadu 2018 na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO zapsána nominace, kterou spolupředložila Česká republika. Jde o společnou nominaci pěti předkladatelských zemí – České republiky, Maďarska, Německa,

Continue reading

Pronájem nebytových prostor – Skanzen restaurace

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor vymezených na přiloženém situačním plánu (příloha č.1), vč. přilehlého venkovního okolí a inventáře, nacházejících se v objektu č.p. 671, ul. Bzenecká, který je vstupním objektem do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy („MVJVM“). Jedná se o památkově chráněný objekt, evidovaný

Continue reading

Jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku

V prostorách strážnického zámku se v úterý 13. listopadu uskutečnilo jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Na programu jednání byly informace o změnách v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a informace o přípravě regionálních kol Soutěže v roce 2019 – jejich termíny a garanti. Dalším bodem jednání byl termín semináře pro tanečníky

Continue reading

Děti a píseň – Slovácko

Po vzájemné dohodě mezi vedením Národního ústavu lidové kultury a organizátory regionálních kol soutěží v dětském zpěvu na území Slovácka, došlo k usnesení, jehož obsahem je, že Národní ústav lidové kultury se od roku  2019 stane pořadatelem oblastního kola soutěže. Odbornou záštitu soutěži poskytne NÚLK a současně též odborná rada

Continue reading

Workshop pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů

Rytířský sál strážnického zámku ožil v sobotu 10. listopadu workshopem pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. Bezmála 40 tanečníků a tanečnic se pod vedením lektorů seznamovalo se správnými zásadami pohybové průpravy tanečníků a možnostmi při tvorbě choreografie. První ročník workshopu byl zaměřen na základy obou zmíněných oborů. Dopolední blok pod vedením

Continue reading

Festival Santa Lucia Monterrey, Mexiko

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi se na přelomu října a listopadu letošního roku zúčastnil festivalu v mexickém městě Monterrey. Multižánrový Festival Santa Lucia, který probíhal ve dnech 25. října až 11. listopadu, se kromě folkloru zaměřoval také na prezentaci moderního umění, divadla, populární hudby, baletu apod. Členové Národopisného souboru Kohoutek

Continue reading