Vánoční přání

Požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok přejí zaměstnanci Národního ústavu lidové kultury.

Více

Jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku.

Poslední setkání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku v tomto roce se uskutečnilo v úterý 12. 12. v prostorách strážnického zámku. Obsáhlý program jednání zahrnoval informace k Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, přípravu regionálních kol Soutěže 2018 a jejich termíny, seminář pro tanečníky slováckého verbuňku včetně regionálních seminářů, informace o propagačních pořadech,

Více

Návštěva první dámy v Muzeu vesnice

Prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě Jihomoravského kraje ve čtvrtek 30. listopadu 2017 zavítal do Strážnice, kde se setkal s představiteli města a starosty okolních obcí a pozdravil se s místními občany. První dáma, paní Ivana Zemanová během pobytu ve Strážnici navštívila Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Při prohlídce usedlostí

Více

Světový kongres CIOFF: Tenggarong , Indonesia

Ve dnech 23. -29. října 2017 se ředitel NÚLK Martin Šimša, který je zároveň prezidentem České národní sekce CIOFF, a delegátka Markéta Lukešová, zúčastnili 47. světového kongresu CIOFF.  Pětidenní jednání, na němž participovali zástupci více než padesáti zemí světa, probíhalo v kongresovém centru, bylo tlumočeno do tří světových jazyků (angličtina, španělština,

Více

Muzea pre všetkých

Konference, pořádaná na téma „debarierizace“ muzeí se uskutečnila v termínu 7. – 9. listopadu ve Staré Ĺubovni na Slovensku. S příspěvkem zde mimo jiné vystoupily Eva Rýpalová (Hendikepovaní návštěvníci v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy) a Markéta Lukešová (Specializované prohlídkové okruhy v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy), jež se uvedenou problematikou zabývají v rámci projektu Způsoby prezentace

Více

Sbor pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

Dne 2. 11. 2017 proběhlo na půdě Národního ústavu lidové kultury jednání poradního Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Jednání se zúčastnila většina členů Sboru. Na programu byla změna názvu, který by obsáhnul širší území Moravy, tedy etnografický region Slovácka a Hané, kde je jízda králů stále

Více

Muzičky 2017 – závěrečná zpráva

Mezinárodní tvůrčí dílna dětských lidových muzik „Muzičky 2017“ Termín konání: 11. 10. – 15. 10. 2017 Pořadatel akce: Národní ústav lidové kultury za podpory Ministerstva kultury Místo konání: sídlo Národního ústavu lidové kultury, Zámek 627, Strážnice Garant akce: Mgr. Jiří Höhn ve spolupráci s Mgr. Lucií Baňařovou Videodokumentace: Bc. Zdeněk Bobčík

Více

Výstava Jízdy králů ve Vracově

Dne 14. října 2017 v den konání Vracovských hodů s věncem a káčerem se v budově bývalé školy ve Vracově otevřela pro všechny zájemce putovní výstava „Na krála, matičko, na krála!“, která mapuje historii a současnost fenoménu jízdy králů na Slovácku. Putovní výstava byla zapůjčena městu Vracov od Národního ústavu

Více

Muzičky 2017

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 11. – 15. 10. 2017 12. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2017.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová muzička FidliCanti z Horných Orešan, z

Více

Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti

Dne 20. října 2017 v 10:00 se v prostorách zámku Strážnice uskuteční studentská konference Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti. Setkání doktorandů a mladých vědců. Účast přislíbilo osm studentů z kateder etnologie, kulturní antropologie, ústavu českých dějin, hudební vědy a to napříč významnými univerzitami v Česku a na Slovensku. Konferenci organizují studenti Ústavu evropské etnologie Filozofické

Více