Workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

V rámci dlouholetého projektu Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě se dne 9. 9. 2019 uskutečnil vzdělávací workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Průvodci se prostřednictvím erudovaných školitelů zevrubně seznamovali s činnostmi, jež demonstrují během tzv. volných prohlídek muzea. Během workshopu si osvojili vázání rukavic na

Více

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2019

Srdečně vás zveme na 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 a 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2019, který se koná ve dnech 27. – 30. června 2019. Akreditace na MFF Strážnice 2019 posílejte do 20. června 2019 na zdenek.bobcik@nulk.cz! Na našich internetových stránkách www.festivalstraznice.cz najdete: kompletní program festivalu

Více

Projekt Tady jsme doma

Tady jsme doma – regionální folklor do škol je projektem, který se zabývá návratem prvků tradiční lidové kultury do výuky na prvním stupni základní školy. Jejím z jeho úkolů je i metodická a odborná pomoc přímo v zapojených školách. Proto ve dnech 6. a 7. května 2019 proběhla inspekční cesta do

Více

Vodění Jidáše

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky proběhlonatáčení, fotografování a přímý výzkum Vodění jidáše v Pardubickém kraji. V okolí Vysokého Mýta byl na Bílou sobotu 20. dubna 2019 zachycen tento obyčej v obcích Vinary (oblékání Jidáše a obchůzka), Stradouň (obchůzka s pálením kostýmu

Více

Odešel Jiří Traxler

Ve středu 17. dubna 2019 zemřel ve věku 72 let přední český etnomuzikolog, hudební skladatel, scénárista a hudebník – PhDr. Jiří Traxler. Svůj profesní život zasvětil bádání v oblasti lidové písně a hudby, byl vydavatelem a spoluvydavatelem sborníků, zpěvníků, edic kramářských písní a městského folkloru. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato

Více

Aktualizace Metodického pokynu pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“.

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR vydal aktualizovaný Metodický pokyn pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“. Cílem tohoto metodického pokynu je definovaní postupů v rámci procesu navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do Seznamu a stanovení úlohy Ministerstva kultury, Národní rady pro tradiční

Více

Pronájem nebytových prostor – restaurace Skanzen

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor vymezených na přiloženém situačním plánu (příloha č.1), vč. přilehlého venkovního okolí a inventáře, nacházejících se v objektu č.p. 671, ul. Bzenecká, který je vstupním objektem do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy („MVJVM“). Jedná se o památkově chráněný objekt, evidovaný

Více

Tisková zpráva MFF Strážnice 2018

73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018 a 36. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2018   ve dnech 21. – 24. 6. 2018 73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2018“ a 36. ročník Folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2018“, který se konal ve dnech 21. – 24. 6., navštívilo na 30 000

Více

Poslední rozloučení s Františkem Okénkou

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 zemřel ve věku nedožitých 97 let František Okénka, zpěvák, vypravěč, muzikant, tanečník a konferenciér. Připojujeme se alespoň tímto způsobem ke smutečnímu průvodu, abychom byli na dálku spojeni s těmi, kteří teď míří do Malé Vrbky na Horňácku. Při posledním rozloučení zazní slova MUDr. Jana Pavlíka,

Více

Zemřela sběratelka Milada Bimková

Dne 27. března 2018 zemřela ve věku 91 let Milada Bimková. Celý svůj profesní život zasvětila bádání a výuce lidového tance, především v oblasti jižního Kyjovska. Spolupracovala s vesnickými skupinami i folklorními soubory, jež svou metodickou systematickou prací a pedagogickým vedením směřovala ke správné interpretaci lidového tance. Její zásluhou bylo

Více