Cena ministerstva kultury (2016)

PhDr. Jan Krist získal Cenu ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. Převzal ji z rukou ministra kultury Daniela Hermana v rámci 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v červnu 2016. Po absolvování střední školy v Kyjově studoval v letech 1969 – 1974 národopis a historii na

Více

31. strážnické sympozium 2016

Sympozium se konalo ve dnech 5. – 6. září 2016 v prostorách strážnického zámku a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Cílem sympozia bylo upozornit na nové trendy v oblasti výstavnictví, muzejní problematiky a v prezentaci lidové kultury. Výměna zkušeností mezi pracovníky muzeí – lektory, průvodci, muzejními pedagogy a odborníky je velmi

Více

Moravské tance v Brazílii

Na žádost paní Dolores Bata Arambasic, která žije v brazilském městě Nova Andradina, byla vyslána zaměstnankyně Markéta Lukešová Národním ústavem lidové kultury do zmíněného brazilského města, aby vytvořila nové choreografie pro místí soubor Klenot. Padesátitisícové město Nova Andradina leží v těsné blízkosti městečka Bataypora, které v roce 1953 založil Jan Antonín Baťa na

Více

Loutkářství na Slovensku a v Česku v UNESCO

Společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku” byla zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě (Etiopie) dne 1. prosince 2016. Zápisem do tohoto prestižního seznamu se završila nadstandartní spolupráce obou zemí při přípravě společné nominace

Více

Anděl pro lepší svět (2016)

Dětskou mírovou cenu Anděl pro lepší svět předala řediteli Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici paní Helena Vaculíková, galeristka a umělecká vedoucí Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé Morávky při Galerii U Šťastných Bobtailů. Cenu, kterou v minulosti obdrželi např. Václav Havel, Dalajláma nebo Sir Nicholas Winton. Cenu získal Národní

Více

Návštěvnická sezona 2016 ve skanzenu

Návštěvnická sezona 2016: úspěch, povzbuzení, překročení hranice 50 000 návštěvníků. Rok 2016 byl Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy obdobím velmi úspěšným a povzbudivým. Národní ústav lidové kultury jako správce areálu hodnotí sezonu velmi pozitivně. Letošní návštěvnost skanzenu překonala hodnotu 50.000. Přesný počet osob za sezonu 2016 byl 53.368 návštěvníků. Navýšení proti roku

Více

Památky-Muzea-Řemesla-2016

Ve dnech 4. – 5. 11. 2016 se uskuteční  na výstavišti v Praze – Holešovicích veletrh Památky – Muzea – Řemesla. Veletrh navazuje na úspěšný předcházející ročník, který se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením interaktivních ukázek i rozmanitější skladbou vystavovatelů. To vše se setkalo se značným ohlasem návštěvníků, a proto připravujeme

Více

Daniel Herman se zúčastnil oslav 60. výročí založení Národního ústavu lidové kultury

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici je významnou příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Mimo výzkumnou činnost zajišťuje prostřednictvím celostátní sítě odborných pracovišť péči o tradiční lidovou kulturu v krajích. Instituce, jež dnes plní významné celostátní úkoly v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v oboru folkloristiky a hraje důležitou roli na mezinárodním

Více

Pozvání na seminář Tady jsme doma – Regionální folklor do školy

Ve dnech 23. – 25. září 2016 se v prostorách zámku Strážnice uskuteční seminář k projektu, „Tady jsme doma – regionální folklor do škol”. „Tady jsme doma – Regionální folklor do škol” je projektem prohlubujícím kulturní vnímání dětí. Jeho hlavním cílem je začlenění regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování na základních

Více