Běh o Barchan – redokumentace

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky proběhlo fotografování a přímý výzkum Běhu o Barchan v Jemnici 20. června 2020. Letošní ročník se z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví uskutečnil symbolickou formou. Samotný běh proběhl bez přístupu veřejnosti a v přítomnosti kamer,

Více

Lidový oděv na Moravě – 3D virtuální prohlídka

Výstava vznikla v rámci projektu NAKI č. DF11P01OVV017 – Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850–1950.                     Virtuální prohlídka   

Více

Folklorní festival přes internet

Spolek iFolklor a Národní ústav lidové kultury vás ve dnech 26.-28. června 2020 zve na iFolklorní Strážnici. Od pátečního večera až do nedělního odpoledne sledujte naše online vysílání na facebookových stránkách IFolklor.cz a Festival Strážnice. Těší se na vás folklorní osobnosti, muziky, soubory, pěvecké sbory i zpěváci, protože když nemůžete být

Více

Abeceda řemesel

Abeceda řemesel další z pořadů v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, který byl díky bezpečnostním opatřením zrušen. okolnosti nám neumožnily osobně Vás přivítat v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici na programu Abeceda řemesel, který jsme pro Vás připravovali. Tematicky byl pořad zaměřen na tradiční techniky od prvotního zpracování

Více

Dětské pěvecké soutěže na podzim 2020

Organizátoři dětských pěveckých soutěží se dohodli na přesunutí letošních soutěží na podzimní termín. Celostátní kolo dětské pěvecké soutěže se uskuteční v Brně v sobotu 21. listopadu 2020! foto: Petr Omelka Dostupné informace o dětských pěveckých soutěžích nabízíme zde: Pěvecké soutěže

Více

Svatodušní slavnosti v Troubsku – fotodokumentace

31. května 2020 proběhla fotodokumentace a přímé pozorování svatodušních slavností v Troubsku. Průvod krojovaných obcí jako každoročně uzavírala královská družinka, v jejímž středu byl voděn král a v čele šerha, který mezi zpěvem chasy a hrou hudby vyvolával tradiční texty. Na prostranství pod májí šerha četl rýmovačky o dívkách z krojované chasy. Po odjezdu

Více

Slavnostní zahájení výstav

V neděli 31. května 2020 byly v galerii strážnického zámku slavnostně zahájeny výstavy Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka a Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky. Vernisáž proběhla za účasti prof. Milana Knížáka i rodiny výtvarníka Vladimíra Drápala, zástupců vedení města Strážnice, odborné veřejnosti a dalších významných hostů. Výstava výtvarných děl

Více

Zahájení výstav

Národní ústav lidové kultury připravuje na neděli 31. května ve 13.30 hod. zahájení výstav Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka a Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky.                           Výstava Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka potrvá do 31.

Více

Zpřístupnění prostor zámku Strážnice

Zpřístupnění prostor zámku Strážnice a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy V návaznosti na uvolňování opatření proti šíření onemocnění COVID-19 platí pro návštěvníky areálu MVJVM i budovy zámku Strážnice zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Do odvolání jsou zrušeny speciální prohlídky a kulturně-výchovné pořady. Otevření zámku Strážnice 2. června 2020,

Více

Otevření strážnického skanzenu a zámku Strážnice

Pokud bude situace s vývojem pandemie koronaviru příznivá, k uvolnění podnikatelských a dalších činností dojde rychleji. Aktualizovaný harmonogram pozvolného návratu k běžnému životu projednala vláda. Počítá s tím, že se původních pět vln uvolnění spojí do čtyř, kdy poslední termín má být pondělí 25. května. V návaznosti na rozhodnutí vlády a

Více