Volné místo – noční vrátný

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice přijme do pracovního poměru nočního vrátného na částečný úvazek. Místo je vhodné pro invalidní důchodce. Podrobnější informace získáte na tel. č. 518 306 600 nebo na adrese NÚLK. Životopis můžete zaslat na e-mailovou adresu info@nulk.cz.

Více

Zámek i skanzen Strážnice UZAVŘEN

Vážení návštěvníci, s lítostí vám oznamujeme, že s ohledem na přísná epidemiologická opatření bude zámek i skanzen Strážnice od pondělí 12. 10. 2020 do odvolání uzavřen. V případě uvolnění opatření a znovuotevření pro některou akci vás budeme informovat na webu i FB. Děkujeme za pochopení.

Více

Děti a píseň zrušeno

Velmi nás mrzí, že musíme dnes přijít s prohlášením o zrušení oblastní přehlídky pro rok 2020, plánované na 18. října 2020 ve Veselí nad Moravou. Když jsme byli letos na jaře nuceni oblastní postupovou přehlídku přesunout na podzimní termín, nikdo z nás nepočítal s ještě vážnější situací, kvůli níž opět nebude

Více

Komentovaná prohlídka zámeckého parku ve Strážnici

Vážení milovníci přírody, zveme Vás 20. 10. 2020 od 16 hod. na komentovanou prohlídku zámeckého parku ve Strážnici. Doc. Krejčiřík vysvětlí provedená pěstební opatření a plánované kácení dřevin v zámeckém parku za účelem zlepšení jeho stavu. RNDr. Pospěch představí vzácné druhy živočichů žijících v parku, vysvětlí zájemcům uložení dřevní hmoty do

Více

MUZIČKY 2020 – HRAJEME HORŇÁCKO

Na dny 23. – 25. října připravoval Národní ústav lidové kultury Tvůrčí dílnu interpretace lidové hudby „Muzičky 2020“. Vzhledem ke stále měnící se situaci s Covid 19 bylo rozhodnuto z hygienických důvodů tuto akci PŘESUNOUT na jaro 2021. O novém termínu vás budeme včas informovat, na webu i sociálních sítích. Vzniklá situace nás

Více

Národní zahájení dnů evropského dědictví v Olomouci

Dne 12. 9. 2020 se v Olomouci uskutečnilo Národní zahájení Dnů evropského dědictví. V rámci této akce byly slavnostně předány ocenění Nositel tradice lidových řemesel za rok 2020 a certifikáty o zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Z rukou náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. převzali titul tito

Více

Zahájení výstavy Homo faber Olomouc

Výstava Homo faber  – Nositelé tradice lidových řemesel 11. 9. 2020 byla v Olomouci v prostorách budovy Oranžerie zahájena výstava Homo faber – Nositelé tradice lidových řemesel. Výstava představuje 35 výrobců, kteří se zabývají lidovým řemeslem a jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel. Mezi již dříve oceněnými výrobci zde

Více

8. – 10. září UNESCO Paříž

8.-10. září se uskutečnilo 8. valné shromáždění stran Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví v hlavním sídle UNESCO v Paříži. Jedním z bodů programu byly volby do Mezinárodního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví, do něhož byla ČR zvolena už podruhé od přistoupení k Úmluvě. Zapojení do práce výboru odpovídá dlouholetému

Více

Pokyny pro návštěvníky zámku

Pokyny pro návštěvníky zámku Strážnice v době šíření onemocnění COVID-19 V návaznosti na šíření onemocnění COVID-19 platí pro návštěvníky zámku zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Podrobnější informace získáte u pokladny. Prohlídkový okruh Historické prostory Výstava „Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka“ Výstava „Vladimír Drápal – obrazy, grafiky, plastiky“ Expozice

Více

Výstava Na krála, matičko, na krála!

Výstava tentokrát zavítala na Hrad a zámek v Dolních Kounicích. Bude zde k vidění od 31.8. do 1.11.2020 Více informací na následujícím plakátu.

Více