Opustil nás Jaroslav Smutný

5. ledna 2022 zemřel Jaroslav Smutný – nestor moravské folklorní scény, jejíž nedílnou součástí byl po celý život. Narodil se v roce 1934 v Brně, kde později navštěvoval společně se svojí manželkou Vlastou folklorní soubor Vlajka mládí. Pracoval celý život jako stavební projektant, avšak jeho největší vášní byla lidová hudba,

Více

PF 2022

Přejeme klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně pevné zdraví.

Více

ON-LINE Radujme se, veselme se…

Každoročně v předvánočním čase připravoval Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu edukační program pro žáky mateřských a základních škol s názvem „Radujme se, veselme se…“. S ohledem na neustále se měnící situaci a omezenou kapacitu prohlídek jsme se rozhodli zprostředkovat vám jednotlivé aktivity bezpečným způsobem, a to přesunem do virtuálního

Více

Jednání poradních sborů

Dne 9. 11. 2021 se konalo v prostorách NÚLK jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Členové byli informováni o průběhu zpracování periodické zprávy o implementaci Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví lidstva. Dále byly projednány body týkající se Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a regionálních kol. Členové sdělili aktuální

Více

Siločáry duše dítěte

NÚLK ve spolupráci s Vlastimilem Ondrou připravoval na sobotu 4. 12. 2021 další kolokvium pro pedagogy a vedoucí dětských a mládežnických folklorních souborů. Z důvodu zhoršené pandemické situace v našem regionu přesunujeme termín konání Siločar na jaro roku 2022.

Více

ZRUŠENO – Radujme se, veselme se…

S politováním Vám musíme oznámit, že vzhledem ke stále se zhoršující situaci s onemocněním Covid-19 bylo rozhodnuto akci „Radujme se, veselme se…“ kterou připravoval Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu, ZRUŠIT. Vzniklá situace nás velmi mrzí. Věříme, že nám zachováte přízeň a budeme se na Vás těšit na některé

Více

Světový kongres CIOFF v Budapešti

Ve dnech 5.–13. 11. 2021 proběhl Světový kongres CIOFF v Budapešti v Maďarsku. Zástupci národních delegací měli možnost osobně se setkat po dvou letech. Kromě tradičního programu, který informuje o situaci ve folklorním hnutí v celém světě, si také připomněli významné 50. výročí založení této organizace. Součástí programu byla kulturní

Více

Přelet nad loutkářským hnízdem v Praze

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhly 7. 11. videodokumentace, fotografování a přímý výzkum 31. oborové přehlídky loutkového divadla Přelet nad loutkářským hnízdem v Praze. Výstupem bude poloprofesionální informační film, který bude obsahovat sestřih čtyř inscenací a rozhovoru

Více

Muzičky 2021 – Hrajeme Horňácko

Ve dnech 5.–7. 11. 2021 byl pod záštitou Ministerstva kultury České republiky realizován již 15. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2021“ s podtitulem „Hrajeme Horňácko“. Tvůrčí dílny se zúčastnilo 45 mladých muzikantů ve věku od 12 do 19 let, kterým se aktivně věnovalo 7 lektorů – muzikantů s dlouholetou praxí interpretace lidové

Více

PŘIHLÁŠKA: Siločáry duše dítěte

NÚLK ve spolupráci s Vlastimilem Ondrou připravuje na sobotu 4. 12. 2021 další kolokvium pro pedagogy a vedoucí dětských a mládežnických folklorních souborů. Témata: Lidová píseň v činnosti souboru Náplň souboru, jež pohlcuje Co mladí folkloristé zbožňují? Co je natolik zaujalo, že ani dospat nemohli? Lektoři: Jan Maděrič Vlastimil Ondra

Více