Podívejte se na archivní záběry masopustních obchůzek!

Tradiční oslava konce masopustu neboli fašanku se nesla ve znamení hojnosti jídla, pití a zábavy. Na jihovýchodní Moravě byl fašank spojen nejen s průvodem masek, ale také s obchůzkou fašankárů/fašančářů, babkovníků  či skakúnů, tedy tanečníků mužského mečového tance pod šable. Masopustní obchůzka se konala v jednotlivých regionech odlišně, a to během posledních tří

Více

Pozvánka na konferenci Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury

Národní ústav lidové kultury a skanzen Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Vás zvou na konferenci Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury konanou ve dnech 12. – 13. května 2021 u příležitosti100 let od narození architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše40. výročí otevření Muzea vesnice jihovýchodní

Více

PF 2021

Přejeme vám všem šťastné a spokojené svátky vánoční a do nového roku hlavně pevné zdraví okořeněné aspoň kapkou štěstí.    

Více

2 miliony italských diváků vidělo dokument o vánočních tradicích na Moravě

Dokument měl premiéru 17. 12. odpoledne v 16:45 na třetím kanále italské veřejnoprávní televize RAI 3, pořadu GEO & GEO. Zhlédly ho téměř 2 milióny diváků. Natáčení proběhlo i u nás ve skanzenu Strážnice, minuty 13:13 – 15:13 Celý dokument najdete na tomto odkazu: https://www.raiplay.it/video/2020/12/Geo-Natale-Moravo-d766710d-b9d3-46c0-b5a9-0c147c99c4fb.html?q=natale%20moravo Děkujeme paní Mgr. Zuzaně Rolné, agentura

Více

Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek

Nominace České republiky „Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek“ byla dne 17. prosince 2020 úspěšně zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Zápis schválil mezivládní Výbor pro zachování nehmotného kulturního dědictví na svém 15. zasedání, a v rámci rozhodnutí o zápisu poblahopřál České republice

Více

Radujme se, veselme se …

Radujme se, veselme se … Nemohli jsme se setkat na tradičním předvánočním programu ve skanzenu Strážnice? Je to škoda, ale nevadí! Připravili jsme si pro Vás krátkého video-průvodce zvyky od adventu do Tří králů. https://youtu.be/yYDG8LWjlvs

Více

Dramaturgicko-produkční rada MFF

Ve středu 2. 12. od 10.00 hod. bude probíhat on-line jednání členů Dramaturgicko-produkční rady MFF. Hlavním bodem programu videokonference bude zhodnocení iFolklorní Strážnice 2020 a příprava variant programové koncepce festivalu 2021.

Více

Naši výrobci jsou ve vašich rukách

Vážení přátelé, předvánoční čas je obdobím, kdy se jaksi patří vzpomenout si na své bližní, potkáváme se s rodinou, přáteli… Letos bude vše jinak. Ne dost na tom, že nepotkáme řadu svých vzdálenějších přátel. S největší pravděpodobností nepotkáme ani ZNÁMÉ VÝROBCE A ŘEMESLNÍKY, kteří prodávají na předvánočních jarmarcích. Dalo by

Více

Kolo udržitelnosti

Dovolujeme si Vám představit pomůcku z oblasti nemateriálního kulturního dědictví, která byla vyvinuta v rámci projektu Partnerství Severní dimenze v oblasti kultury Finskou agenturou pro dědictví a jejími partnery pro účelnější naplňování Úmluvy 2003 o zachování nehmotného kulturního dědictví. Smyslem projektu byla kreativní reakce na podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím umění a kultury jako aktivátorů

Více

Doc. Ladislav Vašek (1928–2020)

Dne 18. listopadu 2020 zemřel v Praze ve věku 92 let dlouholetý spolupracovník Národního ústavu lidové kultury pan Ladislav Vašek. Docent Vašek byl členem Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku a poroty seniorů Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Celý svůj život zasvětil lidovému tanci nejen jako tanečník, ale také

Více