Dožínky ve skanzenu

V neděli 30. 7. 2017 se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici uskutečnil pořad Dožínky, který byl věnovaný letním pracím. Stěžejním tématem se staly žně, zpracování obilí a slámy a konečná oslava sklizně – „dožínky“. Program obohatili mlatci z Vacenovic, kteří předvedli mlácení obilí cepy, a folklorní soubor Hanák z Troubek,

Více

Redokumentace verbuňku v Lužicích

V neděli 9. 7. 2017 uskutečnil Národní ústav lidové kultury profesionální videodokumentaci hodů v obci Lužice. V rámci dlouhodobé redokumentace slováckého verbuňku, která patří mezi záchovná opatření spojená se zápisem slováckého verbuňku do Reprezentativního seznamu UNESCO, bylo natočeno požehnání v kostele, krojový průvod obcí pro stárky a odpolední taneční zábava. Byl zachycen nejen verbuňk

Více

Krajina pro inspiraci

Krajina pro inspiraci, projekt NULK, podpořený z programu Kreativní Evropa Mezinárodní projekt „Areas of Inspiration“ byl vybrán ze skupiny 430 žadatelů o finanční prostředky Evropské Unie v rámci programu Kreativní Evropa, podprogram Kultura – menší projekty spolupráce pro období 2014–2020. Jako jeden z 66 nejlepších projektů, a jediný ze Slovenska, získal finanční podporu Evropské komise

Více

Jízda králů v Hluku

Ve dnech 29. 6. – 2. 7. provedl Národní ústav lidové kultury dokumentaci XXIII. Dolňáckých slavností písní a tanců v Hluku a videodokumentaci tradiční jízdy králů, která je od roku 2011 zapsána do Reprezentativního seznamu UNESCO. Pořízeno bylo více než 800 fotografií, které se zařadí do archivu NÚLK. Součástí práce našich odborných

Více

Zveme vás do skanzenu

V době letních prázdnin vás srdečně zveme k návštěvě Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Připravili jsme bohatý program na několik víkendů. Bližší informace získáte na naší internetové stránce www.skanzenstraznice.cz/akce nebo na facebookovém profilu skanzenu. Zveme vás na podvečery s ochotnickým divadlem, hasičský den, dožínky i pouť ve skanzenu.  

Více

Zážitkové Siločáry duše dítěte

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová zvou (nejen vedoucí) dětských folklorních souborů na Zážitkové siločáry duše dítěte. Akce se koná v neděli 10. září 2017 na téma “výprava do kraja”. Siločáry tentokrát opustí salonek strážnického zámku a vyrazí ven do krajiny. “Ukážeme si velice prakticky

Více

Ohlédnutí za MFF Strážnice 2017

Skončil 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2017. Zapojte se do naší rychlé ankety “Festival očima návštěvníků”, věnujte nám chvilku svého času zde v anketovníku. Program byl složen z 35 pořadů (téměř 40 pořadů v premiérách a reprízách), ve kterých vystoupilo 2700 účinkujících z ČR a 300 účinkujících ze zahraničí

Více