Muzičky 2017 – závěrečná zpráva

Mezinárodní tvůrčí dílna dětských lidových muzik „Muzičky 2017“ Termín konání: 11. 10. – 15. 10. 2017 Pořadatel akce: Národní ústav lidové kultury za podpory Ministerstva kultury Místo konání: sídlo Národního ústavu lidové kultury, Zámek 627, Strážnice Garant akce: Mgr. Jiří Höhn ve spolupráci s Mgr. Lucií Baňařovou Videodokumentace: Bc. Zdeněk Bobčík

Více

Výstava Jízdy králů ve Vracově

Dne 14. října 2017 v den konání Vracovských hodů s věncem a káčerem se v budově bývalé školy ve Vracově otevřela pro všechny zájemce putovní výstava „Na krála, matičko, na krála!“, která mapuje historii a současnost fenoménu jízdy králů na Slovácku. Putovní výstava byla zapůjčena městu Vracov od Národního ústavu

Více

Muzičky 2017

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 11. – 15. 10. 2017 12. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2017.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová muzička FidliCanti z Horných Orešan, z

Více

Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti

Dne 20. října 2017 v 10:00 se v prostorách zámku Strážnice uskuteční studentská konference Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti. Setkání doktorandů a mladých vědců. Účast přislíbilo osm studentů z kateder etnologie, kulturní antropologie, ústavu českých dějin, hudební vědy a to napříč významnými univerzitami v Česku a na Slovensku. Konferenci organizují studenti Ústavu evropské etnologie Filozofické

Více

Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR

Ve čtvrtek 28. září 2017 se pro Vás otevřou brány malostranského Nostického paláce (Maltézské náměstí 1, Praha 1), a to v době od 10 do 17 hodin. Přijďte si vychutnat kouzlo unikátního raně barokního Nostického paláce, považovaného za nejkrásnější sídlo ministerstva kultury na světě. Podíváte se do nádherných reprezentačních sálů, sloužících

Více

Zemřel Míla Brtník

Dne 12. září 2017 ve věku nedožitých 90 let zemřel Míla Brtník. Byl zakladatelem a předsedou Horáckého folklorního sdružení, svým tvůrčím přínosem a organizačními aktivitami výrazně zasáhl do vývoje folklorního hnutí na Horácku. Autorsky se podílel na realizaci pořadů MFF Strážnice, byl dlouholetým členem Programové rady MFF Strážnice a následně

Více

Podzimní pořad ve skanzenu

Datum a čas konání akce: Neděle 17. září 9.00-16.00 hod. místo konání akce: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – skanzen Strážnice Program „Podzim na dědině“ přiblíží návštěvníkům život na vesnici na přelomu 19. a 20. století v jednom z hospodářsky nejdůležitějších období v roce – podzimu. Těžká práce po žních zdaleka

Více

Siločáry duše dítěte

Vyjádření: Z vážných osobních důvodů jsme nuceni Siločáry duše dítěte – „Výprava do kraja“, které byly plánovány na 10. září 2017, přesunout na jarní termín roku 2018. O přesném datu budete včas informováni, děkujeme za pochopení a prosíme Vás o zachování přízně.

Více

Pouť ve skanzenu

V sobotu 12. srpna se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy konala pouť. Bylo to již podruhé, co skanzen ožil mnoha pouťovými atrakcemi. Děti měly možnost svézt se na historickém kolotoči, houpat se na zvířecích lodičkách, nechyběli provazochodci na laně, ring siláků, věštkyně Esmeralda, kolo štěstí, mořská panna v kádi či dobový šašek nebo

Více

Zemřel Jean Roche

Dne 30. července ve věku 71 let během festivalu ve francouzském Gannatu zemřel dlouholetý zasloužilý čestný člen světové organizace CIOFF – Jean Roche. Jean Roche mnohočetně spolupracoval při přípravách Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.  Díky jeho přičinění se tohoto festivalu zúčastnilo nemalé množství exotických hostí především z Afriky a Francie. Celé jeho

Více