hradec_011

Veletrh Infotour a cykloturistika

Největší veletrh cestovního ruchu v Královéhradeckém a Pardubickém kraji VELETRH INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA se konal ve dnech 9. a 10. 3. 2018.           Návštěvníci 19. ročníku veletrhu Infotour a Cykloturistika našli opět ve dnech 9.–10.3.2018 v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové nabídky turistických možností  nejen  z celé České republiky, ale

Více

Seminář pro tanečníky verbuňku

V sobotu 3. 3. 2018 se v reprezentačních prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnil pravidelný seminář určený pro tanečníky slováckého verbuňku, aktivní účastníky soutěží ve verbuňku, zástupce vesnických chas a vedoucí folklorních souborů. Semináře se zúčastnilo padesát zájemců o tento tanec. Přítomné přivítal ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D. Na programu semináře

Více

Setkání pořadatelů největších folklorních festivalů východní a střední Evropy

Ve dnech 2. – 4. března se zaměstnankyně NÚLK Markéta Lukešová zúčastnila setkání zástupců pořadatelů největších folklorních festivalů východní a střední Evropy, jež se uskutečnilo v Budapešti. Pozvání od pořadatelské agentury Duna Art Company přijali zástupci Polska, Litvy, Rumunska, Maďarska, Slovinska a České republiky. Zahraniční kontakty a kulturní výměna jsou

Více

Krvavá brána Moravy, pořad ČT Folklorika

Jaké stopy zanechaly v moravské lidové kultuře vpády Kumánů, Turků a Tatarů. Režie M. Rychlíková Na základě písemných pramenů (církevní kroniky), lidové hudby, legend, některých krojových prvků a ikonografie chceme ukázat, jaké stopy zanechaly na Moravě vpády Tatarů, Kumánů a Turků. Krátký historický exkurs nám vysvětlí, odkud a v jakých vlnách „nájezdníci“ přišli,

Více

Vánoční přání

Požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok přejí zaměstnanci Národního ústavu lidové kultury.

Více

Jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku.

Poslední setkání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku v tomto roce se uskutečnilo v úterý 12. 12. v prostorách strážnického zámku. Obsáhlý program jednání zahrnoval informace k Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, přípravu regionálních kol Soutěže 2018 a jejich termíny, seminář pro tanečníky slováckého verbuňku včetně regionálních seminářů, informace o propagačních pořadech,

Více

Návštěva první dámy v Muzeu vesnice

Prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě Jihomoravského kraje ve čtvrtek 30. listopadu 2017 zavítal do Strážnice, kde se setkal s představiteli města a starosty okolních obcí a pozdravil se s místními občany. První dáma, paní Ivana Zemanová během pobytu ve Strážnici navštívila Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Při prohlídce usedlostí

Více

Světový kongres CIOFF: Tenggarong , Indonesia

Ve dnech 23. -29. října 2017 se ředitel NÚLK Martin Šimša, který je zároveň prezidentem České národní sekce CIOFF, a delegátka Markéta Lukešová, zúčastnili 47. světového kongresu CIOFF.  Pětidenní jednání, na němž participovali zástupci více než padesáti zemí světa, probíhalo v kongresovém centru, bylo tlumočeno do tří světových jazyků (angličtina, španělština,

Více

Muzea pre všetkých

Konference, pořádaná na téma „debarierizace“ muzeí se uskutečnila v termínu 7. – 9. listopadu ve Staré Ĺubovni na Slovensku. S příspěvkem zde mimo jiné vystoupily Eva Rýpalová (Hendikepovaní návštěvníci v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy) a Markéta Lukešová (Specializované prohlídkové okruhy v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy), jež se uvedenou problematikou zabývají v rámci projektu Způsoby prezentace

Více

Sbor pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

Dne 2. 11. 2017 proběhlo na půdě Národního ústavu lidové kultury jednání poradního Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Jednání se zúčastnila většina členů Sboru. Na programu byla změna názvu, který by obsáhnul širší území Moravy, tedy etnografický region Slovácka a Hané, kde je jízda králů stále

Více