Setkání zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury, pracovníků regionálních pracovišť a Nositelů tradice lidových řemesel 15. a 16. 5. 2019 v Brně

Ve dnech 15. a 16. 5. se v Brně uskutečnilo setkání zástupců Ministerstva kultury ČR, NÚLK, pracovníků regionálních pracovišť pověřených péčí o tradiční lidovou kulturu a Nositelů tradice lidových řemesel.  První den setkání probíhala v Löw-Beerově vile jednání pracovníků regionálních pracovišť a Nositelů tradice. Petra Hrbáčová  z NÚLK představila výrobce oceněné titulem Nositel

Více

Muzejní noc 2019

Pracovníci Národního ústavu lidové kultury připravili v rámci 3. ročníku Muzejní noci netradiční večerní prohlídky pro veřejnost. Letošní program s názvem Zámek ve světle svíček byl zaměřen na rod pánů ze Žerotína, kteří se na konci 15. století po pánech z Kravař stali vlastníky strážnického panství, a  přestože drželi Strážnici pouze

Více

Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne

Národní ústav lidové kultury se zapojil do projektu „Modrotlač  – obnova tradície v cezhraničnom regióne“. Výstupem tohoto projektu je výstava s názvem Modrotlač obnova tradície, která je od 16. 5. 2019 do 28. 9. 2019 prezentována v Městském muzeu a galerii v Holíči. Součástí projektu je i módní přehlídka, která se uskuteční dne 21.

Více

Odborná exkurze

Ve dnech 24. a 25. dubna 2019 se zaměstnanci NÚLK zúčastnili odborné exkurze, při které navštívili Muzeum v přírodě Zubrnice, Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, Centrum stavitelského dědictví a klášter v Plasích.

Více

Projekt Tady jsme doma

Tady jsme doma – regionální folklor do škol je projektem, který se zabývá návratem prvků tradiční lidové kultury do výuky na prvním stupni základní školy. Jejím z jeho úkolů je i metodická a odborná pomoc přímo v zapojených školách. Proto ve dnech 6. a 7. května 2019 proběhla inspekční cesta do

Více

Vodění Jidáše

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky proběhlonatáčení, fotografování a přímý výzkum Vodění jidáše v Pardubickém kraji. V okolí Vysokého Mýta byl na Bílou sobotu 20. dubna 2019 zachycen tento obyčej v obcích Vinary (oblékání Jidáše a obchůzka), Stradouň (obchůzka s pálením kostýmu

Více

Mladé Horňácko

V neděli 7. dubna 2019 se uskutečnil 47. ročník dětského folklorního festivalu Mladé Horňácko. Tento čistě regionální festival pořádá Obec Velká nad Veličkou ve spolupráci s Masarykovou základní školou a letos se na něm představilo na 250 dětí ze všech horňáckých obcí – Velké n. Vel., Javorníka, Nové Lhoty, Suchova, Louky, Lipova, Hrubé

Více

Strážnice 1809

Zveme vás do skanzenu Strážnice na pořad “Strážnice 1809”. Těšte se na setkání tří armád, ukázky bojů, ležení, ukázky jezdeckého umění, bitevní střet napoleonských vojsk s příběhem z cyklu Moravské Elegie. Skanzen otevřen od 9:00 do 17:00, poslední vstup do areálu v 16 hodin.          

Více

Siločáry duše dítěte 2019

NÚLK zve vedoucí dětských folklorních souborů a pedagogy na Siločáry duše dítěte. Siločáry duše dítěte jsou rozvíjením pohledů na vedení dětského folklorního souboru ve 21. století. Hlavním smyslem je vytvořit prostor ke společnému setkávání vedoucích dětských folklorních souborů a přispět k široké vzájemné výměně nejlepších osobních praktických zkušeností jednotlivých vedoucích

Více

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2019

Vážení a milí návštěvníci strážnického festivalu, rok rychle uplynul a před námi se otevírá 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a zároveň 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Určitě jste si položili otázku, proč znovu jedete do Strážnice, když už jste ji navštívili mnohokrát. Prošli jste zámecký park, skanzen i

Více