Děti a píseň - Slovácko

Dětským pěveckým soutěžím se podrobněji věnujeme na internetových stránkách www.lidovakultura.cz
a na Facebookové stránce Děti a píseň Slovácka.

 

AKTUALITY - Děti a píseň - Slovácko