Tradiční tkalcovství na Horňácku (Petra Hrbáčová)

200

Publikace popisuje historii tkalcovského řemesla na Horňácku a jeho uplatnění v rámci zdejší lidové kultury. Kniha se zabývá hlavně zpracováním textilních vláken rostlinného původu a produkty z nich vyrobených. Součástí publikace je DVD s dokumentací přípravy osnovy a stavu ke tkaní.

Kategorie:

Popis

Publikace Tradiční tkalcovství na Horňácku si klade za cíl dokumentovat a vědecky zhodnotit fenomén ručního tkalcovství v etnografickém regionu Horňácko, který se nachází na moravsko-slovenském pomezí. Horňácko je jediným místem na území České republiky, kde se vyskytovalo ruční tkaní tzv. činovatí, látek s charakteristickými geometrickými vzorky. Toto řemeslo se zde od poloviny 19. století předávalo v rodinách z otce na syna a v tradiční podobě se provozuje dodnes. Publikace obsahuje historický nástin tkalcovského řemesla, technologické postupy zpracování příze, přípravy tkalcovského stavu a vlastní techniky tkaní. Dále rozbor vzorů a jejich využití na tradičních textiliích. Přílohou publikace je DVD, obsahující videodokumentaci přípravných prací ke tkaní i vlastní proces vzorového tkaní.