Hliněné stavitelství na Moravě (Martin Novotný)

180

Předkládaná publikace je výsledkem několikaleté výzkumné činnosti v oblasti střední a jižní Moravy. Zaměřena je na problematiku tradičního stavitelství jako důležité součásti hmotné lidové kultury. Podrobně je v textu analyzována jen jedna z jeho četných podoblastí – používaný stavební materiál a z něho vycházející způsoby řešení konstrukce stěn s důrazem na hliněné stavitelství. Snažili jsme se vysledovat starší vrstvu hliněných staveb na Moravě a dát ji do širších souvislostí s obdobnými archaickými kulturními prvky, uplatňovanými v některých lokalitách v oblasti panonského typu hliněného domu ještě do nedávné minulosti.

Kategorie: Štítek:

Popis

Předkládaná publikace je výsledkem několikaleté výzkumné činnosti v oblasti střední a jižní Moravy. Zaměřena je na problematiku tradičního stavitelství jako důležité součásti hmotné lidové kultury. Podrobně je v textu analyzována jen jedna z jeho četných podoblastí – používaný stavební materiál a z něho vycházející způsoby řešení konstrukce stěn s důrazem na hliněné stavitelství. Snažili jsme se vysledovat starší vrstvu hliněných staveb na Moravě a dát ji do širších souvislostí s obdobnými archaickými kulturními prvky, uplatňovanými v některých lokalitách v oblasti panonského typu hliněného domu ještě do nedávné minulosti.