Hudební nástroje v lidové kultuře

Podpořeno grantem: Integrovaný regionální program (IROP), specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 21
Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Místem realizace projektu je objekt zámku ve Strážnici lokalizovaný v severní okrajové části města Strážnice na adrese ulice Zámek 672, 696 62 Strážnice. Zámek je sídlem Národního ústavu lidové kultury.
Konkrétním místem realizace projektu je strážnický zámek. Projekt bude realizován ve 3. nadzemním podlaží tohoto objektu, které v současnosti slouží pro účely expozice se zaměřením na hudební nástroje, které je shodné s tématem výstupu projektu. Současná expozice byla založena v roce 1993, její stav však neodpovídá potřebným požadavkům pro uchování sbírkových předmětů. Součástí projektu je i její modernizace a obnova dílčí části hudebních nástrojů, které jsou zde vystavovány.
Zastřešujícím cílem projektu v souladu se specifickým cílem 3.1 a se zněním výzvy č. 21 je především zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v tomto případě konkrétně expozice hudebních nástrojů v lidové kultuře Národního ústavu lidové kultury. Konkrétní cíle předkládaného projektu je pak možné rozdělit celkově do tří os na základě vymezení dílčích vztahů:
1) ve vztahu ke sbírkovým předmětům – je hlavním cílem zabezpečit takové podmínky pro jejich uchovávání (teplotní, vlhkostní, kamerový systém,…), aby bylo zamezeno jejich poškozování;
2) ve vztahu sbírkový předmět – návštěvník – je cílem zpřístupnit a vhodným textovým, obrazovým a zvukovým komentářem doplnit větší množství sbírkových předmětů NÚLK;
3) ve vztahu k návštěvníkovi – je hlavním cílem rozšířit možné služby o tvorbu edukačních pořadů cíleně zaměřených na vybrané skupiny osob.
Autory architektonického řešení expozice jsou Ing. arch. Martina Kodetová a Ing. arch. Tomáš Kodet.
Plánované ukončení projektu je červen 2018.

All Rights Reserved