Verbuňk – a Slovácko male dance

UNESCO list: 2005, National list: 2009. On November 25, 2005, the UNESCO Secretary General declared the Slovácko verbuňk a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.  After the  Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Humanity was adopted and 30 countries acceded to it, the

Continue reading

Shrovetide Door-to-Door Processions and Masks in the Villages of the Hlinecko Area

UNESCO list: 2010, National list: 2009 The village door-to-door processions and the masks associated with them in the Hlinecko area are part of a tradition that has survived in the active subconscious mind and that has been practised to date. The village Shrovetide processions in the Hlinecko area express traditional

Continue reading

Rides of the Kings in the South-East of the Czech Republic

UNESCO list: 2011, National list: 2009. The Ride of the Kings is – as an annual custom – a ceremonious horseback procession of boys, or men in some places, who have a king – a teenage boy dressed in women´s festive folk costume – among them. The King is accompanied

Continue reading

Falconry – living heritage of humanity

UNESCO list: 2010, National list: 2009 Falconry is a special way of hunting wild quarry using trained birds of prey, in particular falcons, hawks and eagles, and it also includes other activities the falconers do, mainly breeding young birds, protection of birds of prey in their natural habitat, and education.

Continue reading

Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku

Národní seznam: 2016 Součástí velikonočního hrkání a klapání jsu v některých oblastech naší republiky obchůzky s Jidáši, konající se na Velký pátek nebo Bílou sobotu. Na Bučovicku chodí s hrkači Jidáš ve většině případů v pátek odpoledne, a to ve dvou termínech, v 15 a 17 hodin. Důvodem patnácté hodiny

Continue reading

Skřípácká muzika na Jihlavsku

Národní seznam: 2016 Část území Kraje Vysočina – bývalý okres Jihlava a Havlíčkův Brod – mají specifikum, a to existenci bývalého německého jazykového ostrova (Iglauer Sprachinsel). Německé obyvatelstvo sem přišlo ve 12. století s rozvojem těžby stříbra na Jihlavsku. Německé obyvatelstvo pocházelo především z  Bavorska (odtud pojem „pajerský“ z německého

Continue reading

Betlémská cesta v Třešti

Národní seznam: 2015 Město Třešť patří vedle Jihlavy a Třebíče k významným střediskům betlemářství nejen na Vysočině, ale i v celé České republice. Již více než dvě století se zde udržuje stále živá tradice – vyřezávání betlémů, jejich stavění, ale také jejich specifické zpřístupnění široké veřejnosti v autentickém prostředí –

Continue reading

Lidová tradice výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček

Národní seznam: 2015 Historie výroby skleněných vánočních ozdob sahá hluboko do historie. V 15. a 16. století přicházeli do Jizerských hor němečtí skláři, kteří v lesích zakládali malé sklárny. Polotovary ze skláren se zpracovávaly zejména podomácku, formováním nad kahanem. Z Jizerských hor se výroba skleněných perlí postupně rozšířila i do Krkonoš. Od začátku 20. století tu začaly vznikat firmy specializující

Continue reading

České loutkářství – lidové interpretační umění

Seznam UNESCO: 2016, Národní seznam: 2014 České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek – v národním jazyce provozované loutkové divadlo ve všech svých historických podobách a rozmanitých projevech. Ve shodě s Úmluvou o  zachování nemateriálního kulturního dědictví je možné je považovat za jev lidového interpretačního umění. Za celou dobu své existence

Continue reading

Tradiční léčebné procedury a odkaz V. Priessnitze

Národní seznam: 2014 Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku leží uprostřed nedotčené přírody Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku v nejsevernějším cípu Olomouckého kraje. Ve svém názvu nesou jméno svého zakladatele Vincenze Priessnitze a jsou vůbec prvním vodoléčebným ústavem světa. Priessnitzovo jméno a přínos jsou známy především odborné medicinské veřejnosti. Na základě dochovaných archivních materiálů jsou do

Continue reading