Verbuňk – a Slovácko male dance

UNESCO list: 2005, National list: 2009. On November 25, 2005, the UNESCO Secretary General declared the Slovácko verbuňk a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.  After the  Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Humanity was adopted and 30 countries acceded to it, the

Continue reading

Shrovetide Door-to-Door Processions and Masks in the Villages of the Hlinecko Area

UNESCO list: 2010, National list: 2009 The village door-to-door processions and the masks associated with them in the Hlinecko area are part of a tradition that has survived in the active subconscious mind and that has been practised to date. The village Shrovetide processions in the Hlinecko area express traditional

Continue reading

Rides of the Kings in the South-East of the Czech Republic

UNESCO list: 2011, National list: 2009. The Ride of the Kings is – as an annual custom – a ceremonious horseback procession of boys, or men in some places, who have a king – a teenage boy dressed in women´s festive folk costume – among them. The King is accompanied

Continue reading

Falconry – living heritage of humanity

UNESCO list: 2010, National list: 2009 Falconry is a special way of hunting wild quarry using trained birds of prey, in particular falcons, hawks and eagles, and it also includes other activities the falconers do, mainly breeding young birds, protection of birds of prey in their natural habitat, and education.

Continue reading

Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku

Národní seznam 2018: Výroba žinylkových textilií byla původně rozšířena ve více regionech České republiky, ovšem v současnosti přetrvává pouze v Tkalcovně na Betlémě v okrese Chrudim. Jde o specifickou výrobu, která se skládá z následujících úkonů: přípravy osnovy pro tkaní předdíla, tkaní předdíla, stříhání předdíla, cvirnování šňůrek, sesazování žinylky a finální úpravy praním, sušením

Continue reading

Dudácká tradice v České republice

Národní seznam 2018: Kontinuální tradice dudáctví se na území České republiky projevuje zejména na Chodsku, Plzeňsku, Chebsku, Strakonicku, jihočeském Doublebsku, Kozácku, Blatech a Jablunkovsku. Zastoupení nositelů, řemeslné zpracování dud, jejich ladění a repertoár vychází z regionálních specifik a vývoje dudácké tradice na území Čech, Moravy a Slezska. Technika hry na dudy

Continue reading

Technologie tkaní činovati na Horňácku

Národní seznam 2018:   Technologie tkaní činovati na Horňácku V současnosti se v etnografickém regionu Horňácko věnují výrobě vzorovaných tkanin dva výrobci. Tkaní je tradiční lidové řemeslo, které bylo ve venkovském prostředí nejvíce rozšířeno zejména v 19. století. Tkaní tzv. činovati pak nabývalo významu v průběhu první třetiny 20. století a sloužilo především k zhotovování dekorativních

Continue reading

Technologie pivovarnického bednářství

Národní seznam 2018:  Technologie pivovarnického bednářství Tradiční bednářství se v současnosti na území České republiky pojí především k technologii vaření piva. V rámci pivovarnického podniku Plzeňský Prazdroj, a. s. pracuje tzv. bednářská parta, čítající osm specializovaných řemeslníků, kteří provádějí výrobu, opravy a údržbu kvasných kádí, ležáckých a transportních sudů. Tito řemeslníci jsou

Continue reading

Tradice vorařství na řece Vltavě

Národní seznam: 2017             Řeka Vltava plní důležitou roli v životě člověka již od prvních osídlení. Mnohdy sloužila jako důležitá obchodní cesta, na které se používala různá plavidla, nejvíce vor využívající pro svůj pohyb přirozený tok řeky. První zmínky o voroplavě na Vltavě jsou datovány do 11. století. Ačkoliv dnes již

Continue reading

Ochotnické divadlo v České republice

Národní seznam: 2017             Ochotnické divadlo je v České republice velmi rozšířeným fenoménem s kontinuální tradicí, která se vyvíjí od konce 18. století. Dodnes je součástí místní kultury, kde působí jako organizátor kulturního a společenského života. V každém z krajů České republiky působí několik desítek ochotnických souborů.             Nejstarší písemná zpráva pochází z Vysokého nad

Continue reading