Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující

50 zl., Družstvo Národního divadla v Praze 250 zl., Klub fotografů amateurů v Praze 100 zl., Okresní výbor v Nechanicích 10 zl., Okresní zastupitelstvo v Mnich. Hradišti 25 zl., Záložna v Kolíně 100 zl., Cukrovar akciové společnosti v Přelouči 50 zl., Měšťanská Beseda v Žižkové (1. splátku) 10 zl., Spolkový cukrovar v Horkách n. Jiz. 50 zl., Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze (1. splátku) 5 zl., Společenstvo mědikovců v Praze a okolí 25 zl., Antonín Peluněk, nám. star. na Smíchově 10 zl., Fr. Schwarz, vrchní účetní Zemské Banky v Praze 5 zl., Petr Hrubý, gymnasialní prof. ve Slaném 10 zl., Abiturienti libenští 16 zl., Okresní výbor v Jilemnici 25 zl., Obecní zastupitelstvo v Libušině 25 zl., Spodek vojenských vysloužilců a Záložna v Žižkově 10 zl., Okresní výbor v Pacově 25 zl., Fr. Čech ve Vídni 2 zl., Dr. J. B. Lambl v Praze 30 zl., Okresní výbor v Kladně 50 zl., Okresní výbor na Král. Vinohradech 50 zl., Dr. Jaroslav Koutecký, adv. v Strážnici 1 zl., Dr. Pod-lipný zaslal z trestní rozepře p. Merfaita proti F. K. od posledního stržených 15 zl., Akciová továrna na cukr ve Vys. Mýtě 50 zl., Akciová továrna na cukr v Dol. Bučících 50 zl., Okresní výbor v Ústí n. Orl. 25 zl., Městská rada na Kladně 50 zl., J. Otto, cís. rada, nakladatel v Praze 100 zl., Řemeslnicko-živnostenská Beseda v Žižkově 15 zl., Společenstvo sla-dovníků v Praze 135 zl., Městská rada v Něm. Brodě 50 zl., Obchodní gremium v Žižkově 15 zl., Občanská záložna v Jaroměři 10 zl., Okresní výbor v Lomnici nad Pop. 50 zl., Vladimír Horejc v Praze 318-11. 10 zl., Občanská Beseda v Troji 15 zl., Vzájemné škody z ohně a krupobití pojišť. ústav v Plaňanech 50 zl., První spolek stenografů »Gabelsberg«

v Praze 50 zl., Ústřední výbor mor. národ. v Brně 500 zl., Králodvorská cementárna v Král. Dvoře 226 zl. 26 kr., Okresní výbor v Nové Pace 50 zl., Obec Radlice 25 zl., Okresní výbor v Hradci Králové 150 kr., Fr. Čech ve Vídni 2 zl., Obecní zastupitelstvo v Nymburce 50zl., Redakce »Národních Listů« v Praze 25 zl., 29 zl. 20 kr., 20 zl. a 5 zl., P. Ignat Wurm, kons. rada v Olomouci 4 zl., J. A. Radimský, přebytek národopisného odboru v N. Pace 14 zl. 7 kr., Sbor dobrovolných hasičů ve Vysočanech 5 zl., Okresní hosp. záložna ve Slaném 50 zl., Ferd. Hausa, okr. sekretář na Smíchově 5 zl., Bohumil Bondy v Praze 100 zl., Dr. Jan Jakubec, přebytek z literárního odboru NVČ. 96 zl. 58 kr., Dr. Jan Jakubec, honorář z Národního divadla za proslov 10 zl., Akademikové z Roudnice nad L., výtěžek z věnečku ze dne 11. ledna 1896 102 zl. 29 kr., Jos. Ort v Praze 2 zl. 60 kr., Václav Nekvasil, cís. rada v Karlíně přisp. 20 zl., Václav Lukeš účetní firmy F. Kunerle v Praze 5 zl., Josef Radský, lékárník v Turnově 5 zl., Al. Malec, farář v Gutfieldu u Neu-siedl 5 zl., Přemysl Růžička, sládek v Jindř. Hradci 10 zl., Okresní hosp. záložna ve Slaném 50 zl., prof. Solpera v Jindř. Hradci 5 zl., Jakub Drůbek, notář v Rokycanech 10 zl., Jednota divad. ochot. »Pokrok« ve Vídni 25 zl., Občanská záložna v Kouřimi 50 zl., Občanská záložna v Dobříši 10 zl., Obchodní Gremium v Heřm. Městci 5 zl., Okresní hosp záložna v Mnich. Hradišti 5 zl., Městská rada v Mor. Kníné 5 zl., Společenstvo obuvníků na Smíchově 5 zl., Marie Karlíková na Král. Vinohradech 3 zl., Okresní výbor na Mělníce 125 zl., J. K. Souček, c. k. cukrov. kontrolor v Oslavanech 10 zl., Obecní úřad v Golč. Jeníkově

10 zl, Hospodářský spolek okresu Českobrodského 10 zl., V. Pokorný, inženýr v Karlině 20 zl., Frant. Farský v Táboře 5 zl., E. Domluvil, prof. ve Valaš. Meziříčí 3 zl., Sbor dobrovolných hasičů ve Vys. Veselí 5 zl., Tělocvičná jednota »Sokol« v Žižkově 10 zl., Ign. Spurný, pens. nadlesní v Litovli

2 zl., Okresní výbor v Jaroměři 100 zl., Obecní rada města Holešova na Moravě 10 zl., Julius Zikan, obchodník v Praze 10 zl., Ella Preis-sová, spisovatelka v Praze 10 zl., Městská rada v Táboře 50 zl., Obec Stupno, p. Břasy 7 zl., Obecní úřad v St. Huti (u Dobříše) 5 zl., Obecní úřad v Kojetíně 25 zl., Představenstvo obce Rosic u Brna 5 zl., Řemesl. Živnostenská Beseda na Král. Vinohradech 25 zl., Sbor dobrovolných hasičů v Lovčicích 2 zl. 50 kr., Odbor NVČ. v Kojetíně 15 zl. 20 kr., Odbor NVČ. v Říčanech 66 zl. 20 kr., Okresní výbor v Karlině 100 zl., Občanská Beseda v Libušině 12 zl. 50 kr., Měšťanská Beseda v Žižkově 10 zl., Okresní hosp. záložna na Smíchově 25 zl., Odbor NVČ. v Hořovicích 13 zl. 81 kr., Město Libáň 10 zl., J. Elias, starosta živností stavebních v Horažďovicích 10 zl., Odbor NVČ. v Komárově u Hořovic 6 zl. 45 kr., Jaroslav Nepomucký, phil. stud. v Č. Budějovicích

3 zl., Městská rada na Král. Vinohradech 100 zl., Budeč Radnicko-Stupenecká (J. Hylák, pokl. v Němčovicích u Radnic) 5 zl., Viktor Beneš, architekt v Praze 1773-11.10 zl., Okresní výbor v Nov. Bydžově 100 zl., Neznámá na-vštěvovatelka Musea 98 kr., Okresní výbor ve Vodňanech 25 zl., Městská rada v Kolíně nad L. 50 zl., Městská rada v Počátkách 25 zl., Okresní hosp. záložna na Král. Vinohradech 5 zl., Obec. úřad v Praskolesích 10 zl., Měst. rada v Domažlicích 25 zl.

Opravy a doplňky.

Některé menší chyby a omyly v textu opravil si laskavý čtenář zajisté již sám. Z nedopatření, na něž redakce byla výslovně upozorněna, uvádíme zde následující:Redakce poukazuje výslovně k tomu, že k různým článkům národopisným, kde literatura není udána, sloužily základem hojné články národopisného obsahu uveřejněné hlavně v bohatém a záslužně působícím sborníku » Český Lid« (red. Dr. Č. Zíbrt) a v důležitém »Časopise vlasteneckého musea olomouckého« (red. V.Houdek a J. Palliardi). — Není zajisté třeba dokládati, že redakce tohoto díla, uznávajíc ráda a plnou měrou zásluhy všech jednotlivců a literárních podniků, které až dosud ve prospěch národopisu českého pracovaly, byla vzdálena a prosta všeho, cokoliv by se mohlo vykládati jí na neprospěch z té okolnosti, že nebyly vždy citovány při jednotlivých článcích všechny prameny.


Předchozí   Následující