Výstava Jízdy králů v Expozici času ve Šternberku

V Expozici času ve Šternberku můžete navštívit část putovní výstavy „Na krála, matičko, na krála,“ která byla muzeu zapůjčena do 8. srpna 2019. Výstava nabízí náhled na podobu jízdy králů ve Vlčnově, Skoronicích, Hluku a Kunovicích díky figurinám koní v životní velikosti, motivy skutečných ozdob a fotografiím. Návštěvníci se mohou

Více

Siločáry duše dítěte na Kopanicích

O netradiční workshop s názvem Siločáry duše dítěte, jenž se uskutečnil 9. června 2019, byl mezi vedoucími souborů a pedagogy nebývalý zájem. 27 účastníků absolvovalo tzv. „výpravu do kraja“. Autorem celého projektu, nad nímž převzal NÚLK odbornou gesci, je Mgr. Vlastimil Ondra. Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy se projekt odehrával

Více

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2019

Srdečně vás zveme na 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 a 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2019, který se koná ve dnech 27. – 30. června 2019. Akreditace na MFF Strážnice 2019 posílejte do 20. června 2019 na zdenek.bobcik@nulk.cz! Na našich internetových stránkách www.festivalstraznice.cz najdete: kompletní program festivalu

Více

Festival Strunné ulice v Německu

Hudební festival Strunné ulice, který se uskutečnil ve dnech 29. 5. – 2. 6. v bavorském Mittenwaldu, navštívilo také několik lidových muzikantů z České republiky. Festival Strunné ulice se konal letos poprvé, představilo se zde více než tisíc účinkujících, a to na devíti pódiích, nejen ve zmíněném Mittenwaldu, ale i

Více

Děti z waldorfské Základní školy Olomouc si ve skanzenu vyzkoušely stavbu hliněného domu

Dne 29. května 2019 se děti ze třetí třídy waldorfské školy Olomouc zúčastnily edukačního programu zaměřeného na tradiční hliněné stavby. Cílem vzdělávací aktivity bylo přiblížit malým stavitelům tento základní stavební materiál a možnosti jeho použití při budování venkovského obydlí. Názornou formou byli žáci seznámeni se zpracováním hlíny. Prakticky si pak

Více

Setkání zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury, pracovníků regionálních pracovišť a Nositelů tradice lidových řemesel 15. a 16. 5. 2019 v Brně

Ve dnech 15. a 16. 5. se v Brně uskutečnilo setkání zástupců Ministerstva kultury ČR, NÚLK, pracovníků regionálních pracovišť pověřených péčí o tradiční lidovou kulturu a Nositelů tradice lidových řemesel.  První den setkání probíhala v Löw-Beerově vile jednání pracovníků regionálních pracovišť a Nositelů tradice. Petra Hrbáčová  z NÚLK představila výrobce oceněné titulem Nositel

Více

Muzejní noc 2019

Pracovníci Národního ústavu lidové kultury připravili v rámci 3. ročníku Muzejní noci netradiční večerní prohlídky pro veřejnost. Letošní program s názvem Zámek ve světle svíček byl zaměřen na rod pánů ze Žerotína, kteří se na konci 15. století po pánech z Kravař stali vlastníky strážnického panství, a  přestože drželi Strážnici pouze

Více

Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne

Národní ústav lidové kultury se zapojil do projektu „Modrotlač  – obnova tradície v cezhraničnom regióne“. Výstupem tohoto projektu je výstava s názvem Modrotlač obnova tradície, která je od 16. 5. 2019 do 28. 9. 2019 prezentována v Městském muzeu a galerii v Holíči. Součástí projektu je i módní přehlídka, která se uskuteční dne 21.

Více

Odborná exkurze

Ve dnech 24. a 25. dubna 2019 se zaměstnanci NÚLK zúčastnili odborné exkurze, při které navštívili Muzeum v přírodě Zubrnice, Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, Centrum stavitelského dědictví a klášter v Plasích.

Více

Projekt Tady jsme doma

Tady jsme doma – regionální folklor do škol je projektem, který se zabývá návratem prvků tradiční lidové kultury do výuky na prvním stupni základní školy. Jejím z jeho úkolů je i metodická a odborná pomoc přímo v zapojených školách. Proto ve dnech 6. a 7. května 2019 proběhla inspekční cesta do

Více