Jednání Dramaturgicko produkční rady MFF Strážnice

Ve čtvrtek 23. ledna se v prostorách zámku Strážnice uskutečnilo zasedání DPR MFF Strážnice. Na programu jednání byl nejen program a organizace 75. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2020 ale i příprava a podklady programové skladby 76. ročníku, který se bude konat 24.-27. 6. 20201.

Více

Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne

Vo februári 2018 podalo mesto Holíč v rámci výzvy: 1/FMP/6c/I,N žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika projekt s názvom: „Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne“. Projekt bol v auguste 2018 schválený. Partnerom uvedeného projektu je Národní ústav

Více

Pf 2020

Přejeme vám krásné Vánoce a těšíme se na viděnou v roce 2020 Naše internetové stránky: www.nulk.cz www.lidovakultura.cz www.festivalstraznice.cz www.skanzenstraznice.cz revue.nulk.cz Naše facebookové profily: Festival Strážnice Národní ústav lidové kultury Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – skanzen Strážnice Web lidovakultura.cz

Více

Připojte se k našim anketám

Národní ústav lidové kultury vyhlásil dvě obrazové ANKETY. I. na téma DOPLŇKY KE KROJŮM. 👉 Prosíme, napište nám, co z civilních doplňků si ke kroji ještě vezmete a co v žádném případě už ne. Nosíte ke kroji „folklorní“ doplňky? Jaké? Jaký je váš názor na výrazný make-up, výrazné úpravy nehtů

Více

Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko

Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhl na zámku ve Strážnici 14. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2019“ s podtitulem „Hrajeme Strážnicko“. Akci pořádá Národní ústav lidové kultury a koná se pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastnilo 43 dětí a mládeže ve věku od 12 do 21 let,

Více
sbor_lektoru_0001

Zasedání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku – listopad 2019

Ve středu 20. 11. 2019 v 17 hodin se v růžovém salonku zámku Strážnice uskutečnilo zasedání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Program jednání Sboru lektorů byl následující: 1. Zahájení 2. Zhodnocení Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2019 3. Příprava regionálních kol Soutěže 2020 – termíny, garanti 4. Seminář

Více

Zasedání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

V pátek 15. 11. se v sídle NÚLK uskutečnilo zasedání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Vedle pověřených pracovníků NÚLK se jednání zúčastnili organizátoři jednotlivých jízd, odborníci regionálních pracovišť a host z oblasti Hané (jízda králů v Chropyni a Kojetíně). Zasedání jako vždy proběhlo v přátelské atmosféře s

Více
IMG_20191031_095858

49. Světový kongres CIOFF

Na přelomu října a listopadu se konal již 49. Světový kongres CIOFF. Setkání členů národních delegací z celého světa se uskutečnilo v hlavním městě jihoamerického státu Chile, a to konkrétně v hlavním městě – Santiago de Chile. Českou národní sekci zde zastupovala národní delegátka Markéta Lukešová a prezident ČNS CIOFF

Více

Zemřel Nositel tradice Josef Nosek

V sobotu 2. 11. 2019 zemřel vynikající řemeslník Josef Nosek, který byl od roku 2012 držitelem titulu Nositel tradice lidových řemesel. Narodil se 26. 1. 1930 v Roprachticích. Byl vyučeným kolářem, který nejprve pracoval v rodinné kolářské dílně, později v závodu na výrobu ohýbaných lyží. Od roku 1965 byl zaměstnán  v  truhlářské dílně v Roprachticích,

Více
Galavecer_UNESCO_0004

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

Ve čtvrtek 24. října se v brněnském divadle Reduta uskutečnil pod záštitou Národního ústavu lidové kultury, za finančního přispění Ministerstva kultury, SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. V letošním roce slaví Česká republika 10. výročí přístupu k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního

Více