Zpěváček Slovácka 2018

25. ledna v podvečer se v prostorách strážnického zámku sešli zástupci pořadatelů regionálních kol soutěže v dětském zpěvu. Nejdůležitějšími otázkami, které byly během setkání probrány a závěrem také zodpovězeny formou hlasování, byla úprava postupového klíče z jednotlivých přehlídek do postupového kola “Zpěváček Slovácka” a sjednocení pravidel hodnocení výkonu dětských zpěváků.

Více

Návštěva první dámy v Muzeu vesnice

Prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě Jihomoravského kraje ve čtvrtek 30. listopadu 2017 zavítal do Strážnice, kde se setkal s představiteli města a starosty okolních obcí a pozdravil se s místními občany. První dáma, paní Ivana Zemanová během pobytu ve Strážnici navštívila Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Při prohlídce usedlostí

Více

Muzičky 2017

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 11. – 15. 10. 2017 12. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2017.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová muzička FidliCanti z Horných Orešan, z

Více

Krajina pro inspiraci

Krajina pro inspiraci, projekt NULK, podpořený z programu Kreativní Evropa Mezinárodní projekt „Areas of Inspiration“ byl vybrán ze skupiny 430 žadatelů o finanční prostředky Evropské Unie v rámci programu Kreativní Evropa, podprogram Kultura – menší projekty spolupráce pro období 2014–2020. Jako jeden z 66 nejlepších projektů, a jediný ze Slovenska, získal finanční podporu Evropské komise

Více

MFF Strážnice 2017 už za pár dní

Každý poslední víkend v červnu se do Strážnice sjíždějí tisíce návštěvníků, aby se pobavily a užily si příjemné atmosféry města, zámeckého parku a skanzenu. Během festivalu se mohou potěšit krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů

Více

Ohlédnutí za “hliněným” workshopem

Ve dnech 29. května až 1. června a 15. června 2017 pořádal Národní ústav lidové kultury mezinárodní workshop Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Tohoto pracovního setkání se zúčastnilo 46 studentů z Technické univerzity z Vídně (Technische Universität Wien) a Zemědělské univerzity z Vídně, Institutu aplikované geologie (Universität für Bodenkultur Wien) a devět českých

Více

Dokumentace jízdy králů ve Vlčnově

V neděli 28. května 2017 provedl Národní ústav lidové kultury pravidelnou dokumentaci jízdy králů ve Vlčnově. Jízdy králů na jihovýchodě České republiky jsou prvkem zapsaným do Reprezentativního seznamu UNESCO i do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a systematická dokumentace je jedním ze záchovných opatření, k jejímž plnění se NÚLK

Více

Zámek Strážnice ve světle svíček

Poprvé byl zámek Strážnice otevřen v rámci festivalů muzejních nocí 20. května 2017. Interiéry byly oživeny historickými milníky, důležitými událostmi, které se na strážnickém zámku odehrály. Návštěvníci se během prohlídky přenesly od poloviny 15. století až do roku 1945, mohli se tak setkat s historickými postavami, spjatými se zámkem Strážnice

Více

Připravujeme seminář pro tanečníky slováckého verbuňku

Pravidelný seminář pro tanečníky slováckého verbuňku se uskuteční v sobotu 4. března od 9.00 hodin v Růžovém salonku zámku Strážnice. Setkání je určeno především aktivním tanečníkům, účastníkům Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku při MFF Strážnice a jejich regionálních kol, zástupcům chas a vedoucím folklorních souborů. Program semináře: – organizace

Více

Cena ministerstva kultury (2016)

PhDr. Jan Krist získal Cenu ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. Převzal ji z rukou ministra kultury Daniela Hermana v rámci 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v červnu 2016. Po absolvování střední školy v Kyjově studoval v letech 1969 – 1974 národopis a historii na

Více