Aktualizace Metodického pokynu pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“.

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR vydal aktualizovaný Metodický pokyn pro vedení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“. Cílem tohoto metodického pokynu je definovaní postupů v rámci procesu navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do Seznamu a stanovení úlohy Ministerstva kultury, Národní rady pro tradiční

Více

Pronájem nebytových prostor – restaurace Skanzen

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor vymezených na přiloženém situačním plánu (příloha č.1), vč. přilehlého venkovního okolí a inventáře, nacházejících se v objektu č.p. 671, ul. Bzenecká, který je vstupním objektem do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy („MVJVM“). Jedná se o památkově chráněný objekt, evidovaný

Více

Tisková zpráva MFF Strážnice 2018

73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018 a 36. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2018   ve dnech 21. – 24. 6. 2018 73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2018“ a 36. ročník Folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2018“, který se konal ve dnech 21. – 24. 6., navštívilo na 30 000

Více

Poslední rozloučení s Františkem Okénkou

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 zemřel ve věku nedožitých 97 let František Okénka, zpěvák, vypravěč, muzikant, tanečník a konferenciér. Připojujeme se alespoň tímto způsobem ke smutečnímu průvodu, abychom byli na dálku spojeni s těmi, kteří teď míří do Malé Vrbky na Horňácku. Při posledním rozloučení zazní slova MUDr. Jana Pavlíka,

Více

Zemřela sběratelka Milada Bimková

Dne 27. března 2018 zemřela ve věku 91 let Milada Bimková. Celý svůj profesní život zasvětila bádání a výuce lidového tance, především v oblasti jižního Kyjovska. Spolupracovala s vesnickými skupinami i folklorními soubory, jež svou metodickou systematickou prací a pedagogickým vedením směřovala ke správné interpretaci lidového tance. Její zásluhou bylo

Více

Cesta dřeva

Dvoudílný dokumentární film Cesta dřeva odvysílala Česká televize na Velký pátek 30. 3. v 17.25 (Malé dřevo) a o velikonočním pondělí 2. 4. v 16.00 (Velké dřevo) na ČT 2. Dokument představuje portréty těch tvůrců z řad Nositelů tradice lidových řemesel, pro něž je základní pracovní surovinou dřevo. Část první

Více

Zpěváček Slovácka 2018

25. ledna v podvečer se v prostorách strážnického zámku sešli zástupci pořadatelů regionálních kol soutěže v dětském zpěvu. Nejdůležitějšími otázkami, které byly během setkání probrány a závěrem také zodpovězeny formou hlasování, byla úprava postupového klíče z jednotlivých přehlídek do postupového kola “Zpěváček Slovácka” a sjednocení pravidel hodnocení výkonu dětských zpěváků.

Více

Návštěva první dámy v Muzeu vesnice

Prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě Jihomoravského kraje ve čtvrtek 30. listopadu 2017 zavítal do Strážnice, kde se setkal s představiteli města a starosty okolních obcí a pozdravil se s místními občany. První dáma, paní Ivana Zemanová během pobytu ve Strážnici navštívila Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Při prohlídce usedlostí

Více

Muzičky 2017

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 11. – 15. 10. 2017 12. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2017.“ Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Ze Slovenska – Detská ľudová muzička FidliCanti z Horných Orešan, z

Více

Krajina pro inspiraci

Krajina pro inspiraci, projekt NULK, podpořený z programu Kreativní Evropa Mezinárodní projekt „Areas of Inspiration“ byl vybrán ze skupiny 430 žadatelů o finanční prostředky Evropské Unie v rámci programu Kreativní Evropa, podprogram Kultura – menší projekty spolupráce pro období 2014–2020. Jako jeden z 66 nejlepších projektů, a jediný ze Slovenska, získal finanční podporu Evropské komise

Více