Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích

Ve dnech 14. – 15. září 2019 se pracovník NÚLK zúčastnil Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích. Sobotní odpolední pořad Snění byl věnován památce básníka Jana Skácela a vystoupily v něm soubory Klobučánek z Valašských Klobouk, Fěrtúšek ze Strážnice, Barunka z České Skalice a Leluja z Provodova. Po jeho skončení se

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2019

V sobotu 7. 9. 2019 se v Litomyšli uskutečnilo Národní zahájení Dnů evropského dědictví. V rámci této akce ministr kultury Lubomír Zaorálek předal titul Nositel tradice lidových řemesel. Oceněnými výrobci byli manželé Petr a Zlatuše Hejdovi v oboru Výroba krojové obuvi a opasků, Pavel Horák v oboru Lidové broušené sklo

Více

Výstava Homo faber v Litomyšli

Dne 6. 9.  2019 byla v prostorách zámeckého pivovaru Litomyšli zahájena výstava Homo faber. Výstava představuje 35 výrobců, kteří se zabývají lidovým řemeslem a jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel. Mezi již dříve oceněnými výrobci zde mají své čestné místo Nositelé tradice lidových řemesel za rok 2019 – manželé

Více

Workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

V rámci dlouholetého projektu Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě se dne 9. 9. 2019 uskutečnil vzdělávací workshop pro průvodce Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Průvodci se prostřednictvím erudovaných školitelů zevrubně seznamovali s činnostmi, jež demonstrují během tzv. volných prohlídek muzea. Během workshopu si osvojili vázání rukavic na

Více

Jízda králů na Slováckém roku

18. 8. 2019 byl NÚLK na návštěvě v Kyjově, kde vrcholil program Slováckého roku. Naším cílem byla tradiční jízda králů jezdců a krále ze Skoronic. Snažili jsme se prodírat tisícovým davem a pořídit nové fotografie do našeho archivu.

Více

Videodokumentace sokolnictví v Lednici

17. 8. 2019 jsme se zúčastnili sokolnických ukázek skupiny Zayferus v areálu parku Státního zámku Lednice za účelem videodokumentace sokolnictví. Profesionální ukázka pro veřejnost zahrnovala seznámení s jednotlivými druhy dravců a přiblížila tradiční způsob lovu. Sokolnictví je od roku 2010 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Více

23. ročník Folklorního festivalu Sousedé

10. 8. 2019 se pracovník NÚLK vydal na cestu do jihomoravské památkové perly Mikulov, kde probíhal 23. ročník Folklorního festivalu Sousedé. Sobotní program začal v dopoledních hodinách ukázkami souborů přímo v ulicích města a vrcholil odpoledními vystoupeními, které zahájil domácí NS Pálava. Festival letos přivítal zejména folklorní soubory ze Slovenska.

Více

Výstava “Na krála, matičko, na krála” v Klubu Leitnerova v Brně

NÚLK zve ve spolupráci s Klubem Leitnerova na vernisáž putovní výstavy „Na krála, matičko, na krála.“ Výstava se uskuteční v Klubu Leitnerova v Brně ve středu 14. 8. V 15:00 a zvána je odborná i laická veřejnost. Věříme, že se Vám instalace výstavy v netradičním prostředí brněnského klubu bude líbit. Výstavu lze navštívit v průběhu celého

Více

Výstava Jízdy králů v Expozici času ve Šternberku

V Expozici času ve Šternberku můžete navštívit část putovní výstavy „Na krála, matičko, na krála,“ která byla muzeu zapůjčena do 8. srpna 2019. Výstava nabízí náhled na podobu jízdy králů ve Vlčnově, Skoronicích, Hluku a Kunovicích díky figurinám koní v životní velikosti, motivy skutečných ozdob a fotografiím. Návštěvníci se mohou

Více

Siločáry duše dítěte na Kopanicích

O netradiční workshop s názvem Siločáry duše dítěte, jenž se uskutečnil 9. června 2019, byl mezi vedoucími souborů a pedagogy nebývalý zájem. 27 účastníků absolvovalo tzv. „výpravu do kraja“. Autorem celého projektu, nad nímž převzal NÚLK odbornou gesci, je Mgr. Vlastimil Ondra. Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy se projekt odehrával

Více