Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko

Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhl na zámku ve Strážnici 14. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2019“ s podtitulem „Hrajeme Strážnicko“. Akci pořádá Národní ústav lidové kultury a koná se pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastnilo 43 dětí a mládeže ve věku od 12 do 21 let,

Více
sbor_lektoru_0001

Zasedání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku – listopad 2019

Ve středu 20. 11. 2019 v 17 hodin se v růžovém salonku zámku Strážnice uskutečnilo zasedání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Program jednání Sboru lektorů byl následující: 1. Zahájení 2. Zhodnocení Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2019 3. Příprava regionálních kol Soutěže 2020 – termíny, garanti 4. Seminář

Více

Zasedání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

V pátek 15. 11. se v sídle NÚLK uskutečnilo zasedání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Vedle pověřených pracovníků NÚLK se jednání zúčastnili organizátoři jednotlivých jízd, odborníci regionálních pracovišť a host z oblasti Hané (jízda králů v Chropyni a Kojetíně). Zasedání jako vždy proběhlo v přátelské atmosféře s

Více
IMG_20191031_095858

49. Světový kongres CIOFF

Na přelomu října a listopadu se konal již 49. Světový kongres CIOFF. Setkání členů národních delegací z celého světa se uskutečnilo v hlavním městě jihoamerického státu Chile, a to konkrétně v hlavním městě – Santiago de Chile. Českou národní sekci zde zastupovala národní delegátka Markéta Lukešová a prezident ČNS CIOFF

Více

Zemřel Nositel tradice Josef Nosek

V sobotu 2. 11. 2019 zemřel vynikající řemeslník Josef Nosek, který byl od roku 2012 držitelem titulu Nositel tradice lidových řemesel. Narodil se 26. 1. 1930 v Roprachticích. Byl vyučeným kolářem, který nejprve pracoval v rodinné kolářské dílně, později v závodu na výrobu ohýbaných lyží. Od roku 1965 byl zaměstnán  v  truhlářské dílně v Roprachticích,

Více
Galavecer_UNESCO_0004

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

Ve čtvrtek 24. října se v brněnském divadle Reduta uskutečnil pod záštitou Národního ústavu lidové kultury, za finančního přispění Ministerstva kultury, SLAVNOSTNÍ GALAVEČER u příležitosti 10. výročí přistoupení České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. V letošním roce slaví Česká republika 10. výročí přístupu k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního

Více

Muzičky 2019

Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko Tvůrčí dílnu interpretace lidové hudby pro mládež od 12 let Pořadatel: Národní ústav lidové kultury Termín 22. – 24. 11. 2019 Místo konání: Zámek ve Strážnici Přihláška ke stažení               Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby

Více

Zasedání České národní sekce CIOFF

V pátek 4. října se v Technickém muzeu v Brně uskutečnilo Zasedání členů České národní sekce CIOFF. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury, zástupci členských festivalů, organizací i folklorních souborů. Během pátečního odpoledne byly projednány důležité body jako činnost sekce v uplynulém roce, participace členských

Více

Mezinárodní konference 5th Heritage Forum of Central Europe: Heritage and Environment

Ve dnech 19. – 20. 9. proběhla v polském Krakově mezinárodní konference 5th Heritage Forum of Central Europe: Heritage and Environment. Pracovník NÚLK, Mgr. Martin Sítek se konference zúčastnil s příspěvkem o myslivosti a sokolnictví jako nehmotném kulturním dědictví. V příspěvku představil oba statky, které jsou zapsány do Seznamu nemateriálních statků TLK ČR

Více

Tady jsme doma – 10. výročí

Projekt Tady jsme doma. Regionální folklor do školy oslavil ve školním roce 2018/2019 již 10 let své činnosti. Zaslouženě se mu dostalo cti být nosným tématem Folklorního okénka na Radiu Proglas (autorka Kateřina Kovaříková, vysíláno 1. května 2019) a pořadu na televizi NOE U NÁS aneb od cimbálu o lidové

Více