Slavnostní zahájení výstav

V neděli 31. května 2020 byly v galerii strážnického zámku slavnostně zahájeny výstavy Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka a Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky. Vernisáž proběhla za účasti prof. Milana Knížáka i rodiny výtvarníka Vladimíra Drápala, zástupců vedení města Strážnice, odborné veřejnosti a dalších významných hostů. Výstava výtvarných děl

Více

Zahájení výstav

Národní ústav lidové kultury připravuje na neděli 31. května ve 13.30 hod. zahájení výstav Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka a Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky.                           Výstava Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka potrvá do 31.

Více

Zpřístupnění prostor zámku Strážnice

Zpřístupnění prostor zámku Strážnice a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy V návaznosti na uvolňování opatření proti šíření onemocnění COVID-19 platí pro návštěvníky areálu MVJVM i budovy zámku Strážnice zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Do odvolání jsou zrušeny speciální prohlídky a kulturně-výchovné pořady. Otevření zámku Strážnice 2. června 2020,

Více

Otevření strážnického skanzenu a zámku Strážnice

Pokud bude situace s vývojem pandemie koronaviru příznivá, k uvolnění podnikatelských a dalších činností dojde rychleji. Aktualizovaný harmonogram pozvolného návratu k běžnému životu projednala vláda. Počítá s tím, že se původních pět vln uvolnění spojí do čtyř, kdy poslední termín má být pondělí 25. května. V návaznosti na rozhodnutí vlády a

Více

Stavění máje

Stavění máje, … Pořad v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici okolnosti nám neumožňují osobně Vás přivítat v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici na programu Stavění máje, kterým je pravidelně zahajována návštěvní sezona ve skanzenu. V programu se představují strážnické folklorní soubory Danaj, Žerotín, Demižón spolu s dětskými folklorními

Více

Příprava výstavy Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky

V současné době pro Vás připravujeme výstavu akademického malíře Vladimíra Drápala. Vernisáž výstavy, která měla být 26. 4. 2020, zcela jistě vzhledem k současnému nouzovému stavu v tomto termínu neproběhne. Nicméně doufáme, že vás na vernisáži přivítáme co nejdříve, jakmile to bude možné. O novém termínu zahájení sezóny na strážnickém zámku vás budeme

Více

Fašanky, fašanky, Velká noc ide

Fašanky, fašanky, Velká noc ide, … Pořad v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici okolnosti nám neumožňují osobně Vás přivítat v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici na programu Fašanky, fašanky, Velká noc ide,… který jsme pro Vás připravovali. Tento pořad je zaměřený na tradiční fašankové a velikonoční zvyky a obyčeje

Více

MFF Strážnice 2020

Vážení příznivci a fanoušci festivalu Strážnice! Srdečně Vás zdravíme v této nelehké době, která pořádání velkých kulturních akcí bohužel právě nepřeje. Ovšem ani v této náročné době neházíme flintu do žita a dále poctivě pracujeme na přípravě letošního ročníku strážnického festivalu. Začátkem roku proběhlo jednání Programové rady, definitivní podobu nabyla

Více

Uzavření knihovny a badatelny NÚLK

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici oznamuje, že až do odvolání bude knihovna a badatelna ústavu pro veřejnost uzavřena.

Více