Vítejte na našem webu

Představujeme vám nové internetové stránky Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jsme státní příspěvkovou organizací, která je řízena Ministerstvem kultury ČR. Jsme výzkumnou organizací a zabýváme se tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni, a to na území celého našeho státu. Provádíme výzkum kulturního dědictví, získané doklady uchováváme, zpracováváme

Více

Na vlnách ČRo Dvojka

V úterý 28. února 2017 byli hosty pořadu Káva o čtvrté PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR a PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel Národního ústavu lidové kultury. Tématem pořadu bylo nemateriální kulturní dědictví. Záznam pořadu najdete na internetových stránkách ČRo Dvojka.

Více

Použití hlíny ve venkovském stavitelství

Ve dnech 29. 5.—2. 6. 2017 pořádá Národní ústav lidové kultury v součinnosti s Českým svazem muzeí v přírodě pátý ročník workshopu s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Jedná se vždy o dvoudenní pracovní seminář zaměřený na okolnosti budování a údržby tradičních hliněných staveb. Tento workshop je primárně určen

Více

Seminář pro tanečníky verbuňku na Kyjovsku

Seminář pro tanečníky verbuňku na Kyjovsku se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 v sále kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně. Foto: Michal Adamec

Více

Seminář o slováckém verbuňku

V sobotu 4. března 2017 se v reprezentačních prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnil pravidelný vzdělávací a informační seminář o slováckém verbuňku. Zúčastnilo se ho téměř padesát zájemců z řad aktivních tanečníků, vedoucích folklorních souborů, zástupců vesnických chas, členů Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku a členů porot Soutěže o nejlepšího tanečníka

Více

Ohlédnutí za festivalem tradičních masek v Lotyšsku

Ve dnech 24. -26. února 2017 se konal v hlavním městě Lotyšska Festival tradičních masek. Na základě pozvání Lotyšské národní sekce CIOFF se Valašský soubor písní a tanců Radhošť zúčastnil XVIII. Festivalu tradičních masek v Rize. Během konání festivalu proběhla také konference na téma tradiční masky, jíž se zúčastnila zástupkyně NÚLK

Více

Přednášky o jízdě králů pro školy

Národní ústav lidové kultury nabízí pro školy přednášky, které nejsou zaměřeny pouze na fenomén samotné jízdy králů, ale rovněž na celý kontext nehmotného kulturního dědictví naší země a UNESCO. Přednáška má obvykle rozsah jedné vyučovací hodiny a to formou aktivního dialogu s dětmi na daná témata. Struktura je následující –

Více

Návštěvnická sezona 2016 ve skanzenu

Návštěvnická sezona 2016: úspěch, povzbuzení, překročení hranice 50 000 návštěvníků. Rok 2016 byl Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy obdobím velmi úspěšným a povzbudivým. Národní ústav lidové kultury jako správce areálu hodnotí sezonu velmi pozitivně. Letošní návštěvnost skanzenu překonala hodnotu 50.000. Přesný počet osob za sezonu 2016 byl 53.368 návštěvníků. Navýšení proti roku

Více