Dětské pěvecké soutěže

S blížícím se jarem sestavujeme přehled dětských pěveckých soutěží v České republice: http://www.lidovakultura.cz/folklorismus/pevecke-souteze/ O některých soutěžích víme, po některých marně pátráme. Prosím, ozvěte se, pokud Vaši soutěž nenajdete v seznamu, pošlete základní informace a plakát (marketa.lukesova@nulk.cz). Děkujeme za spolupráci 🙂 Postupové soutěže na Slovácku mapujeme na facebookové stránce Děti a

Více

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2019

Vážení a milí návštěvníci strážnického festivalu, rok rychle uplynul a před námi se otevírá 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a zároveň 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Určitě jste si položili otázku, proč znovu jedete do Strážnice, když už jste ji navštívili mnohokrát. Prošli jste zámecký park, skanzen i

Více

Seminář pro tanečníky slováckého verbuňku

Národní ústav lidové kultury připravil v sobotu 9. března v prostorách zámku Strážnice odborný seminář pro aktivní účastníky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku při MFF Strážnice a jejích regionálních kol, ale i pro zástupce vesnických chas, vedoucí folklorních souborů a pro další zájemce o tento tanec. Více než 30

Více

Dokumentace obnovené masopustní obchůzky ve Velkých Pavlovicích

2. 3. 2019 proběhla ve Velkých Pavlovicích obnovená masopustní obchůzka, v této lokalitě zvaná ostatky. Skupina čítala několik typických masek jako je medvěd, cikánka, farář nebo pohřebenář. Součástí ostatků bylo také pochování basy a zábava v místní sokolovně. O bezpečný přechod průvodu se starali místní hasiči. NÚLK velkopavlovické ostatky dokumentoval v rámci výzkumu

Více

Veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2019

Veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2019 se uskutečnil v souběhu s největší akcí v oboru cestovního ruchu u nás, a to s 28. ročníkem středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2019. Ve dnech 21. – 24. února 2019 se na Výstavišti v Praze – Holešovicích prezentoval Národní ústav lidové

Více

Tady jsme doma – regionální folklor do škol

V úterý 12. února 2019 proběhla v rámci projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol koordinační návštěva Mgr. Magdaleny Maňáková a PhDr. Aleny Schauerové na dvou základních školách, pracujících již dlouhé roky v tomto projektu. Byla zdokumentována interakce učitelů a žáků při práci s tradiční lidovou kulturou ve vyučování, a to v 1.

Více

Seminář pro tanečníky slováckého verbuňku

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro tanečníky slováckého verbuňku, který pravidelně připravujeme pro aktivní účastníky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku při MFF Strážnice a jejích regionálních kol, dále pro zástupce vesnických chas, vedoucí folklorních souborů i pro další zájemce o tento tanec. Seminář se bude konat

Více

Škola folklorních tradic 2019-2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, z. s. otevírají osmý běh ŠKOLY FOLKLORNÍCH TRADIC září 2019-duben 2021, Praha Čtyřsemestrální kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům

Více

Veletrh Go a Regiontour 2019

Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu. Národní ústav lidové kultury spolu s dalšími 19 příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury na společném stánku představily a prezentovaly návštěvníkům veletrhu různé oblasti své činnosti. Jak uvedl ministr kultury

Více

Oznámení pro zájemce o stánkový prodej při 74. ročníku Mezinárodním folklorním festivalu „Strážnice 2019“

Přihlášky ke stánkovému prodeji budou v letošním roce probíhat elektronicky prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách www.festivalstraznice.cz . Formulář bude spuštěn 1. 3. 2019 od 8 hodin. Uzávěrka přihlášek bude 31. 3. 2019. Více informací na: http://festivalstraznice.cz/uvodni-stranka/informace-pro-prodejce/  

Více