Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního

Vážení spoluobčané, Národní ústav lidové kultury v r. 2017 zadal renomovanému krajinnému architektu Doc. Ing. Přemyslu Krejčiříkovi, Ph.D., zpracování projektové dokumentace na obnovu severní části zámeckého parku (plochy kolem amfiteátru Bludník) pod názvem „Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, CZ.05.4. 27/0.0/0.0/18_107/0008845“. Projekt byl ve

Více

Běh o Barchan – redokumentace

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky proběhlo fotografování a přímý výzkum Běhu o Barchan v Jemnici 20. června 2020. Letošní ročník se z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví uskutečnil symbolickou formou. Samotný běh proběhl bez přístupu veřejnosti a v přítomnosti kamer,

Více

Lidový oděv na Moravě – 3D virtuální prohlídka

Výstava vznikla v rámci projektu NAKI č. DF11P01OVV017 – Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850–1950.                     Virtuální prohlídka   

Více

Abeceda řemesel

Abeceda řemesel další z pořadů v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, který byl díky bezpečnostním opatřením zrušen. okolnosti nám neumožnily osobně Vás přivítat v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici na programu Abeceda řemesel, který jsme pro Vás připravovali. Tematicky byl pořad zaměřen na tradiční techniky od prvotního zpracování

Více

Svatodušní slavnosti v Troubsku – fotodokumentace

31. května 2020 proběhla fotodokumentace a přímé pozorování svatodušních slavností v Troubsku. Průvod krojovaných obcí jako každoročně uzavírala královská družinka, v jejímž středu byl voděn král a v čele šerha, který mezi zpěvem chasy a hrou hudby vyvolával tradiční texty. Na prostranství pod májí šerha četl rýmovačky o dívkách z krojované chasy. Po odjezdu

Více

Slavnostní zahájení výstav

V neděli 31. května 2020 byly v galerii strážnického zámku slavnostně zahájeny výstavy Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka a Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky. Vernisáž proběhla za účasti prof. Milana Knížáka i rodiny výtvarníka Vladimíra Drápala, zástupců vedení města Strážnice, odborné veřejnosti a dalších významných hostů. Výstava výtvarných děl

Více

Zahájení výstav

Národní ústav lidové kultury připravuje na neděli 31. května ve 13.30 hod. zahájení výstav Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka a Vladimír Drápal – Obrazy, grafiky, plastiky.                           Výstava Historické loutky ze sbírek Milana Knížáka potrvá do 31.

Více

Zpřístupnění prostor zámku Strážnice

Zpřístupnění prostor zámku Strážnice a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy V návaznosti na uvolňování opatření proti šíření onemocnění COVID-19 platí pro návštěvníky areálu MVJVM i budovy zámku Strážnice zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Do odvolání jsou zrušeny speciální prohlídky a kulturně-výchovné pořady. Otevření zámku Strážnice 2. června 2020,

Více

Otevření strážnického skanzenu a zámku Strážnice

Pokud bude situace s vývojem pandemie koronaviru příznivá, k uvolnění podnikatelských a dalších činností dojde rychleji. Aktualizovaný harmonogram pozvolného návratu k běžnému životu projednala vláda. Počítá s tím, že se původních pět vln uvolnění spojí do čtyř, kdy poslední termín má být pondělí 25. května. V návaznosti na rozhodnutí vlády a

Více

Stavění máje

Stavění máje, … Pořad v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici okolnosti nám neumožňují osobně Vás přivítat v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici na programu Stavění máje, kterým je pravidelně zahajována návštěvní sezona ve skanzenu. V programu se představují strážnické folklorní soubory Danaj, Žerotín, Demižón spolu s dětskými folklorními

Více