Hudební nástroje v lidové kultuře

Hudební nástroj je zvláštní věc. Člověka nejdříve vábí jeho podivuhodně krásný tvar a charakteristický materiál. Přiblíží-li se, ucítí i jeho vůni. Vezme-li ho do ruky, zakusí jeho lehkost nebo tíhu a vnímá jeho teplo nebo chlad. Nástroj je pro nás čím dál tím víc neodolatelný a my toužíme slyšet jaké

Více

Lidový oděv na Moravě

V rámci 70. ročníku MFF Strážnice 2015 byla slavnostně otevřena výstava Lidový oděv na Moravě, která je jedním z výstupů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Samostatnou prezentaci můžete zhlédnout na adrese http://vystava.lidovyodev.cz/ Morava je díky své výjimečné poloze průsečíkem, v němž se protínají vlivy několika výrazných

Více

Hliněné stavitelství

Výstava Hliněné stavitelství na Moravě je jedním z výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají. Řešitelem tohoto projektu, financovaného v letech 2011-2015 Ministerstvem kultury České republiky, byl Národní ústav lidové kultury ve

Více

Zámecká expozice

V prostorách zámku si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu. Knihovna obsahuje díla topografická, historická, militaria, zemědělství a lékařství. Rozsah: 14536 svazků. Zámecká knihovna je vybavena dobovým nábytkem. Otevřeno od května do konce října kromě pondělků.

Více

Nástroje lidové hudby v České republice

Expozice je zpřístupněna ve druhém poschodí strážnického zámku – sídle Národního ústavu lidové kultury. Strážnice je s fenoménem lidové hudby, zpěvu a tance v obecném povědomí spojena více než půl století. Národní ústav lidové kultury je organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu, který si během své více než padesátileté existence vydobyl přední

Více